V tejto sekcií nájdete prehľad všetkých výsledkov klubových výstav organizovaných v novodobej histórií klubu od roku 1998 (odkedy bol klub akceptovaný pod FCI) až po súčasnosť. Vo výsledkoch nájdete okrem krátkej informácie o danej výstave, propozícií…aj galériu z danej výstavy.

Vychutnajte si prehliadku krásy našich plemien za posledných vyše 20 rokov !

2024

2023

2022

2021

2020 - výstavy sa nekonali (Covid19)

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

V prípade ak vo výsledkoch nájdete akúkoľvek chybu, alebo preklep, prosíme o nahlásenie a bude vykonaná náprava.