Vytvorenie prvého klubu združujúceho chovateľov a milovníkov kólii sa uskutočnilo 4. 10. 1947 v Prahe v hoteli Metropol – Zlatá Husa, kde sa sformoval „Klub chovatelů skotských ovčákú collií“ s pôsobnosťou v rámci celého Československa. V roku 1960 sa klub rozširuje aj o chovateľov šeltií.

Pre slovenských chovateľov kólií a šeltií je veľmi dôležitý rok 1969, kedy v súvislosti so vznikom Česko-slovenskej federácie sa celoštátne pôsobiaci klub delí na českú a slovenskú vetvu a tak vzniká „Klub chovateľov kólií a šeltií“. Postupne sa na prechodnú dobu rozširuje o chovateľov velškorgi a bearded collií.

Medzinárodnú akceptáciu pod Medzinárodnou kynologickou federáciou získavajú slovenskí chovatelia kólií a šeltií 9. augusta 1997, kedy na ustanovujúcej schôdzi v Nitre – Dolných Krškanoch (v knižnici bývalej Biovety Nitra) vznikol „Slovenský kólia klub SKJ – FCI“. Týmto dátumom sa začínajú písať nové dejiny nášho klubu. Od 1.1.2005 sa klub vracia k pôvodnému názvu z roku 1969 a mení sa na Klub chovateľov kólií a šeltií SKJ – FCI, avšak tento krát už aj pod zastrešením Medzinárodnej kynologickej federácie FCI.

Ďalším veľmi dôležitým krokom pre klub bol rok 2012, kedy náš klub vstúpil pod Úniu kynologických klubov, ktorá je od roku 2013 riadny člen Slovenskej kynologickej jednoty. ÚKK háji záujmy nášho klubu pod SKJ-FCI a zastrešuje našu plemennú knihu.

Klub počas svojej existencie viackrát menil názov, sídlo, či zastrešenie, no vždy združoval ľudí so snahou o šľachtenie a rozvoj pod sebou združených plemien. V súčasnosti má klub stabilnú a početnú základňu, ktorá prevyšuje sto členov a každým rokom sa zvyšuje, spolu so stúpajúcim záujmom o naše plemená – kóliu dlhosrstú, kóliu krátkosrstú a šeltiu. Klub sa každým rokom rozširuje nielen o nových členov, ale aj nových chovateľov a chovné jedince. Veľmi sa tejto tendencii tešíme!

Ak máte záujem stať sa členom nášho klubu, stačí ak vyplníte a odošlete online prihlášku. Potrebné je zaplatiť vstupný a členský poplatok (viď cenník). Každý člen sa musí oboznámiť so stanovami a chovateľským poriadkom klubu.