Kólia vznikla pravdepodobne z pôvodných anglických a škótskych pastierskych psov. Odkiaľ pochádza ich dnešný názov nie je dodnes celkom jasné. Podľa niektorých pásli tieto psy plemeno ovcí s čiernymi hlavami a nohami „Col“, psy boli teda nazývané „colley dogs“. Podľa iných teórii pochádza ich názov zo slova „coaly“ čo znamená čierny ako uhoľ.

Prvé zmienky o psoch nazývaných Colleys pochádzajú už z 18. storočia, ale plemeno nemalo ešte ani zďaleka dnešnú podobu, boli to hrubšie a ťažkopádnejšie psy. Neskôr k nim bol pravdepodobne prikrížený írsky a Gordonov seter, tiež barzoj, čím kólia získala elegantnú pretiahnutú hlavu. Prvé kólie boli predovšetkým trikolórne alebo blue-merle, najznámejšia dnešná farba – zlatá – sa presadila až neskôr. Až do polovice 19. storočia bolo plemeno málo známe. Od roku 1859 sa v Anglicku konali prvé výstavy psov a čoskoro sa na nich objavili i prvé kólie, z ktorých len máloktoré boli uznané ako čistokrvné.

V r. 1871 na výstave v Birminghame bolo  prihlásených 14 ovčiarských psov, z ktorých najlepším bol pes, zvaný „Old Cockie“ /narodený 1868/. Ak sa na to pozrieme bližšie, výstavu vlastne nevyhral Old Cockie, ale pes menom „Old Mec“. U publika to vzbudilo pohoršenie, pretože podľa nich bol oveľa lepší Cockie. Na hlavu rozhodcu sa preto vzniesla vlna kritiky. Nedalo sa však už nič robiť a preto sa vymyslel malý kompromis – niekoľkí kynológovia požiadali majiteľa psa Old Cockie, aby zmenil meno svojho psa a vystavoval ho pod ním. A tak sa na tej istej výstave v roku 1872 objavil Old Cockie už pod menom Cockie Boy. Vystupoval v ešte lepšej forme ako pred rokom, takže nakoniec v silnejšej konkurencii kólií zvíťazil. Old Mec po svojom prvom životnom úspechu zmizol navždy zo scény a už nikdy nebol vystavený. Naopak Old Cockie sa stal pevným základom ďalšieho chovu už modernej kólie.

Pôvod Old Cockie-ho je neznámy. Mal krásnu tmavohnedú farbu, biele znaky, no na dnešné pomery troška zvlnenú srsť. Mal veľmi silnú kostru, výborné nesenie bohato osrsteného chvosta, krásnu hlavu a ideálny výraz. Jeho slávny syn „Coksie“, patriaci Mr. M. C. Aschwinovi, sa dožil 14 rokov a veľmi výrazne prispel k zušľachteniu chovu kólií.

Old Cockie
Old Cockie
Cocksie
Cocksie

V roku 1876 sa preslávil Mr. S. E. Shiley so svojou trojicou kólii „Hulakin, HonpipeTrefoil“. Maude, dcéra Old Cockieho, bola nakrytá práve Trefoilom /nar. 1873/ – prekrásnym trikolórnym psom, ktorý je tiež veľmi významný plemenník a jeden z prvých predstaviteľov trikolórov s rodokmeňom. Z tohto spojenia sa roku 1879 narodil Charlemagne, veľmi známy šampión, zásluhou ktorého sa uplatnila zlatá farba s hustým bielym golierom. Tieto psy sa stali základom plemena a v tých časoch boli súčasťou každej slávnej chovateľskej línie. Takmer každá dnešná kólia má pôvod v Charlemangovi a teda aj v Old Cockiem a Trefoilovi.

Trefoil
Trefoil
Charlemagne
Charlemagne

V tomto čase sa kólie stali miláčikmi kráľovnej Viktórie, čo napomohlo popularite plemena. Do Ameriky boli prvé kólie vyvezené z Anglicka už koncom 19. storočia. Bohatí Američania platili množstvo dolárov za anglické kólie a tak nečudo, že množstvo kvalitných kólii bolo predaných práve do Ameriky.

V strednej Európe (teda aj na území Slovenska) sa prvé kólie objavili ešte za čias Rakúsko-Uhorska, pred prvou svetovou vojnou. Tieto psy však plnili svoje pôvodné poslanie – pasenie oviec a len málo sa hľadelo na ich výzor. Po prvej svetovej vojne z nich zostalo len niekoľko jedincov. Niekoľko chovateľov sa ich „zozbieraním“, ale i importom ďalších kólii podarilo dostať plemeno z najväčšej krízy. Podobná situácia nastala aj po druhej svetovej vojne. K väčšiemu rozšíreniu kólii aj na našom území došlo až po uvedení filmu „Lassie sa vracia“. Prvé snahy o založenie klubu, združujúceho chovateľov boli už v rokoch 1924 a 1936, no klub vznikol v Československu až v roku 1947. Odvtedy bola budúcnosť plemena zaistená. Odvtedy prešlo mnoho zmien a výsledkom je, že v dnešnej dobe na Slovensku pôsobí stály Klub chovateľov kólií a šeltií.

spracované podľa zdrojov z: www.collie.sk
www.planetarough.wz.cz a článku Branislava Mathea