ÚkonCena pre členaCena pre nečlena
Vstupný poplatok do KCHKŠ3,5 €-
Ročný členský poplatok KCHKŠ20€-
Potvrdenie chovnosti10€30€
Potvrdenie chovnosti "chovnou prehliadkou"20€60€
Vystavenie krycieho listu10€30€
Opakované vystavenie krycieho listu (akákoľvek zmena v KL)10€30€
Poplatok za použitie krycieho psa (platí majiteľ kr. psa)5€20€

NOVÍ ČLENOVIA ktorí do klubu vstúpia v priebehu roka, majú možnosť platiť alikvotnú čiastku z ceny ročného členského poplatku. Teda nový člen VŽDY zaplatí vstupný poplatok 3,50 € a zo sumy ročného poplatku 20 € sa mu odráta suma 1,66 € za každý mesiac, v ktorom nebol členom.

Pre zjednodušenie uvádzame alikvotnú kalkulačku členského. Sumy sú zaokrúhlené a konečné, tj. vrátane vstupného poplatku. Za daný mesiac v ktorom vstupujete, si nájdite čiastku, ktorú platíte:

MESIAC VSTUPUSUMA ČLENSKÉHO €
január23,50 € (plná suma)
február21,85 €
marec20,20 €
apríl18,50 €
máj16,90 €
jún15,20 €
júl13,55 €
august11,90 €
september10,20 €
október8,60 €
november6,90 €
december5,25 €

číslo účtu nášho klubu je:
2542719051 / 0200 (VÚB banka)


IBAN: SK70 0200 0000 0025 4271 9051
SWIFT: SUBASKBX

• Ako variabilný symbol prosím uvádzajte podľa účelu platby:

01 – novy člen
02 – členský obnovovací poplatok stáleho člena
03 – poplatok za uchovnenie
04 – poplatok za krycí list
05 – poplatok za opakované vydanie krycieho listu
06 – poplatok za použitie krycieho psa

• Do popisu transakcie uvádzajte svoje meno.

● Ročný členský poplatok treba každoročne uhrádzať tak, aby do 31. januára bol pripísaný na klubovom účte. V popise transakcie uveďte Vaše meno. Ako variabilný symbol uveďte: 02. Po tomto termíne odvádzame za každého člena platbu na ÚKK. Kto do tohto dátumu platbu nezrealizuje, stráca členstvo v KCHKŠ, v prípade že oň má i naďalej záujem, platí zvýšenú sadzbu, ako nový člen a jeho prijatie prejednáva Výbor klubu (stanovy klubu, druhá hlava, čl. 5).

V prípade, že chcete podporiť klub, môžete obnovovací členský poplatok ľubovoľne navýšiť. Ďakujeme !

● Pri akejkoľvek platbe šekovou poukážkou prosíme kvôli uľahčeniu identifikácie vždy poslať sken šekového ústrižku alebo aspoň informáciu o danej platbe mailom na we*******@ko*******.sk.

● Pri žiadosti o vydanie krycích listov treba dokladať potvrdenie, že ste uhradili poplatok za vystavenie krycích listov, inak nebude klubovým poradcom chovu vydaný ! Svoju žiadosť zasielajte na adresu poradcu chovu (kontakt v sekcii výbor).