Klub chovateľov kólií a šeltií v roku 2023 organizoval opäť DVE KLUBOVÉ VÝSTAVY – Klubovú výstavu v Lučenci, ktorej termín sme naplánovali na jar a to konkrétne na 22.apríla 2023 a Špeciálnu výstavu v Prešove, ktorá sa konala koncom leta – 09.septembra 2023. Informácie k obom výstavám nájdete tu dole. Výstavy na rok 2024 zverejnime do konca roka 2023 😉

Konala sa:

Špeciálna výstava kólií a šeltií

Prešov 09.09.2023
Jazdecký areál, Prešov

Posudzovateľ/judge: Brigita Kremser, SI
  • hl. organizátor / main organizator: MVDr. Miroslav Petrík & MUDr. Michaela Petríková
  • Posudzovatelia: Brigita Kremser, Slovinsko
  • Uzávierka: 31.08.2023

Výstava sa bude konať v Jazdeckom areáli v Prešove. Posudzovať bude 1 rozhodca – pani Brigita Kremser zo Slovinska (všetky plemená v spoločnom kruhu, v poradí Šeltie, Dlhosrsté kólie a Krátkosrsté kólie).  Výstavná kancelária (tlač posudkov, zápis do PP a i.) bude pri kruhu. 

Parkovanie je v tesnej blízkosti kruhov. Budú dostupné aj sáčky na exkrementy, prosím, udržujte čistotu po vašich miláčikoch (vyčesané chlpy, atď). Reštaurácia s toaletami je v areáli, takisto budú v blízkosti kruhov bufety na rýchle občerstvenie. Mapku areálu (parking,kruhy,atď) nájdete tu.

Návratka Vám bude zaslaná mailom PO UZÁVIERKE a nájdete si ju aj vo vašom online prihlasovaní. Prosíme, vytlačte si ju ! Pre ďalšie zaujímavé info nezabudnite sledovať Facebook udalosť tejto výstavy. Ďalšie podrobnosti budú postupne zverejňované tu, na FB, prípadne rozposielane mailom. 

Konala sa:

Klubová výstava kólií a šeltií

Lučenec 22.04.2023
Mestský park, Lučenec

Michael Wirth, DE (Collie Rough) * Timea Kakas, HU (Collie Smooth, Sheltie)

Hlavný organizátor: MUDr. Rudolf Pokorný, MUDr. Alexandra Pokorná & Patrik Ferencz

Posudzovatelia: Michael Wirth, DE (Kólie dlhosrsté) a Timea Kakas, HU (Kólie krátkosrsté, šeltie)

Uzávierka: 12.04.2023

Výstava sa bude konať už tradične v mestskom parku Lučenec. Posudzovať budú 2 rozhodcovia (kólie dlhosrsté v 1.kruhu a šeltie & krátkosrsté kólie v 2.kruhu). Výstavná kancelária (tlač posudkov, zápis do PP a i.) bude mimo kruhu. K dispozícií bude priľahlá reštaurácia Biela Labuť (WC, občerstvenie). Vystavovatelia budú mať cez obed k dispozícií občerstvenie (guláš). Návratka Vám bude zaslaná mailom a nájdete si ju aj vo vašom online prihlasovaní. Prosíme, vytlačte si ju ! Pre ďalšie zaujímavé info nezabudnite sledovať Facebook udalosť tejto výstavy 😉

Naši sponzori: Mesto Lučenec, Super Zoo, Bodreek, Pharmacopola, DogLife.sk, Kvetinárstvo Evka, LC print plus, Mecom Lučenec Slovexpres – Autoslužby OZ Naše Mikušovce, TSV papier – Ďakujeme !