Klub chovateľov kólií a šeltií pre Vás v roku 2021 pripravil JEDNU KLUBOM ORGANIZOVANÚ VÝSTAVU. Konala sa už tradične v mestskom parku v Lučenci – dňa 24.07.2021. Uvedomujeme si, že posledné dva roky neboli ľahké pre naše životy & kynológiu a tak sa tešíme, že sa nám podarilo pre Vás v roku 2021 zorganizovať peknú veľkú akciu. Ďakujeme za Vašu podporu a účasť ! Naše plány na jesennú Špeciálnu výstavu koncom septembra sme sa bohužiaľ z objektívnych príčin rozhodli predbežne zrušiť. Nemožnosť naplno realizovať naše plány kvôli obavám zo sprísnenia protipandemických opatrení a aj zodpovednosť za bezpečnosť každého z Vás nás od organizácie odradili.

Pozývame Vás prezrieť si výsledky a galériu z našej letnej Klubovej výstavy v Lučenci:

Klubové výstavy 2022

Klub chovateľov kólií a šeltií má na rok 2022 smelé plány. Tak, ako bývalo po mnohé roky zvykom, opäť sú v pláne DVE KLUBOM ORGANIZOVANÉ VÝSTAVY – aprílová klubová výstava v Lučenci a septembrová špeciálna výstava v Košiciach. Len čas ukáže, či sa naše plány podarí zrealizovať, alebo opäť budeme musieť tak troška improvizovať 🙂 Zo želaním dobrého zdravia a šťastia sa na Vás tešíme v roku 2022 !