Klub chovateľov kólií a šeltií Vás v roku 2022 pozýva na DVE KLUBOM ORGANIZOVANÉ VÝSTAVY – Klubová výstava v Lučenci, ktorej termín sme naplánovali na 21.mája 2022 a Špeciálna výstava v Košiciach, ktorá sa bude konať 24.septembra 2022. Obe výstavy budú posudzované zahraničnými špecialistami na plemeno.

Srdečne Vás pozývame na jesennú výstavu:

Špeciálna výstava kólií a šeltií

Košice 24.09.2022
Jazdecký areál UVLF, Košice

Posudzovateľ/judge: István Székely, HU

Hlavný organizátor: Mgr. Jana Brossmannová

Výstava sa bude konať v priestrannom jazdeckom areáli na Popradskej ulici v Košiciach. Výstava je organizovaná v spolupráci s Klubom chovateľov poľovných sliedičov. Posudzovanie bude prebiehať v 1 spoločnom kruhu pre všetky plemená, v poradí Dlhosrsté kólie, Krátkosrsté kólie, Šeltie. Posudzovateľom bude pán István Székely z Maďarska, dlhoročný chovateľ (ch.s. Kisalagi), ktorý nám už predtým výstavy posudzoval a osvedčil sa ako veľmi precízny znalec plemena, s citlivým, jemným a ústretovým prístupom ku psíkom a vystavovateľom. Uzávierka bola 15.septembra 2022. Prihlásených máme 63 psíkov. Štatistiky nájdete tu.

Bude Vás čakať nádherná výstava s kopou prekrásnych cien a skvelým zázemím (bezplatný parking, bufet s fastfood občerstvením, stánok s kvalitnou pojazdnou kávou, veľká trávnatá plocha pre vystavovateľov a ich stany atď.) Registrácia vystavovateľa, tlač posudkov a zápis výsledkov do PP prebieha vo výstavnej kancelárií. Mailom Vám boli zaslané potvrdenia o prijatí psa. Prosíme vytlačte si ich a prineste na výstavu. Nájdete ich na stiahnutie aj v systéme clubdogshow.sk

Časový harmonogram posudzovania:


10:00 – Otvorenie výstavy, začiatok posudzovania
• 10:05 – Kólia dlhosrstá, psy (18)
• 11:00 – Kólia dlhosrstá, suky (19)
• 12:15 – súťaž Dieťa a pes

• 12:30 – 13:00 obedná prestávka

• 13:00 – Kólia krátkosrstá, psy (6)
• 13:30 – Kólia krátkosrstá, suky (10)
• 14:15 – Šeltia, psy (3)
• 14:30 – Šeltia, suky (7)

• 15:15 Záverečné súťaže (najkrajší pár, najkrajšia chov.skupina, Best in show)

Konala sa:

Klubová výstava kólií a šeltií

Lučenec 21.05.2022
Mestský park Lučenec

Posudzovatelia: Sophie Wray-Ramsden (DK) & Cheryl Lockett (KK & ŠE)
  • hl. organizátor / main organizator: MUDr. Rudolf Pokorný & MUDr. Alexandra Pokorná

Výstava sa konala v malebnom prostredí mestského parku Lučenec. Posudzovalo sa v dvoch kruhoch súčasne: V kruhu číslo 1 plemeno Kólia dlhosrstá (Sophie Wray-Ramsden, UK) a v kruhu číslo 2 Šeltie a Kólie krátkosrsté (Cheryl Lockett, UK). K dispozícií bola priľahlá reštaurácia Biela Labuť (WC, občerstvenie). Výstavná kancelária sa nachádzala pri kruhu. Nahlásených bolo 107 psov, z toho 71 dlhosrstých kólií, 13 krátkosrstých kólií a 23 šeltií. Počasie nám prialo na jednotku – bol nádherný slnečný deň a park poskytol dostatok tieňa pre pohodlie vystavovateľov a psíkov. Atmosféru dotvárali návštevníci parku a milovníci plemena. Na tejto výstave sa zúčastnili slovenskí a maďarskí vystavovatelia. Posudzovanie bolo veľmi dôsledné a posudky naozaj opisné. Ďakujeme za skvelú atmosféru, ktorú ste, milí vystavovatelia a diváci vytvorili.