Klub chovateľov kólií a šeltií v roku 2023 plánuje organizovať opäť DVE KLUBOVÉ VÝSTAVY – Klubovú výstavu v Lučenci, ktorej termín sme naplánovali na jar a to konkrétne na 22.apríla 2023 a Špeciálnu výstavu v Prešove, ktorá sa bude konať koncom leta – 09.septembra 2023. Informácie a prihlasovanie zverejníme s dostatočným časovým predstihom. Veľmi sa na Vás na týchto výnimočných kynologických akciach tešíme !

Srdečne Vás pozývame:

Klubová výstava kólií a šeltií

Lučenec 22.04.2023
Mestský park, Lučenec

Michael Wirth, DE (Collie Rough) * Timea Kakas, HU (Collie Smooth, Sheltie)

Hlavný organizátor: MUDr. Rudolf Pokorný, MUDr. Alexandra Pokorná & Patrik Ferencz

Posudzovatelia: Michael Wirth, DE (Kólie dlhosrsté) a Timea Kakas, HU (Kólie krátkosrsté, šeltie)

Uzávierka: 12.04.2023

Výstava sa bude konať už tradične v mestskom parku Lučenec. Posudzovať budú 2 rozhodcovia (kólie dlhosrsté v 1.kruhu a šeltie & krátkosrsté kólie v 2.kruhu). Výstavná kancelária (tlač posudkov, zápis do PP a i.) bude mimo kruhu. K dispozícií bude priľahlá reštaurácia Biela Labuť (WC, občerstvenie). Vystavovatelia budú mať cez obed k dispozícií občerstvenie (guláš). Návratka Vám bude zaslaná mailom a nájdete si ju aj vo vašom online prihlasovaní. Prosíme, vytlačte si ju ! Pre ďalšie zaujímavé info nezabudnite sledovať Facebook udalosť tejto výstavy 😉

Naši sponzori: Mesto Lučenec, Super Zoo, Bodreek, Pharmacopola, DogLife.sk, Kvetinárstvo Evka, LC print plus, Mecom Lučenec Slovexpres – Autoslužby OZ Naše Mikušovce, TSV papier – Ďakujeme !

Srdečne Vás pozývame:

Špeciálna výstava kólií a šeltií

Prešov 09.09.2023
Jazdecký areál, Prešov

Posudzovateľ/judge: Brigita Kremser, SI
  • hl. organizátor / main organizator: MVDr. Miroslav Petrík & MUDr. Michaela Petríková

Výstava sa bude konať v Jazdeckom areáli v Prešove. Posudzovať bude 1 rozhodca – pani Brigita Kremser zo Slovinska (všetky plemená v spoločnom kruhu). Výstavná kancelária (tlač posudkov, zápis do PP a i.) bude mimo kruhu. Prihlasovanie bude spustené začiatkom leta.