Hovorí sa „krása nie je všetko“ – a pri živom tvorovi to platí dvojnásobne. Veď čo by bol krásny pes bez zdravia? Zdravie vášho miláčika závisí vo veľkej miere aj od vás. Uistite sa, že váš pes má všetky potrebné očkovania a vyšetrenia. Pravidelne ho pozorujte a sledujte a pri každom náznaku, že niečo nie je v poriadku, neváhajte kontaktovať svojho veterinárneho lekára. Nezabúdajte, že správna prevencia je polovica úspechu!

V chove čistokrvných psov má nezastupiteľnú úlohu vyšetrovanie na možné dedičné ochorenia. Selektovaním postihnutých jedincov je možné znížiť pravdepodobnosť ich výskytu v populácii. V chove kólií a šeltií venujú seriózni chovatelia zvýšenú pozornosť oftalmologickému vyšetreniu na možné dedičné ochorenia očí a tiež posúdeniu RTG snímkov na dyspláziu bedrových kĺbov, u šeltií aj na luxáciu pately. Aby tieto vyšetrenia mali zmysel, musia byť vykonávané u veterinárnych špecialistov s vybavením, odbornými znalosťami a skúsenosťami. Preto náš klub akceptuje len vyšetrenia absolvované u klubom doporučených špecialistov:

POSUDZOVATELIA PRE OFTALMOLOGICKÉ VYŠETRENIE

(ESVO veterinárni lekári)

  • MVDr. Miroslav Faga – FG Vet s.r.o., Zavarská 11, 917 01 Trnava, Tel: 033/5501609
  • MVDr. Pavol Zubrický – Veterinárna poliklinika Althea, Dolnočermánska 23, Nitra, Tel.: 0907 237 889
  • Prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD – Veterinárna klinika Slon, Kalinčiakova 8, Košice, tel.: 0948 975 948

POSUDZOVATELIA DBK A LUXÁCIE PATELY

(veterinárni lekári s európskou skúškou posudzovateľov)

  • MVDr. Miroslav Petrík– Veterinárna ambulancia Tábor, K Amfiteátru 8, Prešov, tel.: 0905 341 107
  • MVDr. Juraj Chorvát – Veterinárna klinika, Záturčianska 1, Martin, tel.: 043/427 76 68

Naše slovenské laboratórium Slovgen poskytuje 10% zľavu na genetické testy členom zaregistrovaných chovateľských organizácií psov na objednávky vytvorené online prostredníctvom webových stránok. Zľavy sa týkajú testov na detekciu dedičných ochorení, DNA profil vrátane potvrdenia rodičov a analýz na determináciu typu a kvality srsti. Náš klub je registrovaný a detaily k uplatneniu zľavy si môžete pozrieť tu.

Rovnako aj laboratórium Laboklin poskytuje výrazné chovateľské zľavy. Tam je podmienkou ku každej žiadanke priložiť aktuálne potvrdenie členstva v klube (na požiadanie Vám viem vystaviť). Aktuálny cenník s cenami pre chovateľov (zľavnené) si viete stiahnuť na tomto odkaze

Kólie ani šeltie nepatria k plemenám, ktoré by boli preťažené dedičnými ochoreniami. Avšak len poznaním „nepriateľa“ je možné vykonávať v chove dobré rozhodnutia. Preto Vám do pozornosti dávame články s možnými ochoreniami, ktorým pri našich plemenách je potrebné dávať patričnú pozornosť: