Klub každoročne usporadúva pre svojich členov aspoň dve výstavy: Klubovú výstavu kólií a šeltií a Špeciálnu výstavu kólií a šeltií. Výnimočne usporadúva aj tretiu – Jubilejnú klubovú resp. špeciálnu výstavu.

Na týchto výstavách môžu psy získať tituly ako CAJC, CAC, BOB, BIS, Víťaz klubovej / špeciálnej výstavy či iné… Výstava pokračuje záverečnými súťažami ako Dieťa a pes, Najkrajší pár, Najkrajšia chovateľská skupina… Po ukončení súťaží sa môže konať členská schôdza, uchovňovanie jedincov, prípadne klubová večera s vyhodnocovaním súťaže TOP PES.

Za výhry na klubových výstavách môže KCHKŠ udeliť špeciálne tituly:

• Klubový šampión – 3x CAC/CC získané na klubovej alebo špeciálnej výstave KCHKŠ, od 15 mesiacov veku.
• Klubový Junior šampión – 2 x CAJC/JCC + 1 CAC/CC získané na klubovej alebo špeciálnej výstave KCHKŠ,
z toho jeden titul CAJC alebo CAC môže byť nahradený 1 CAJC alebo CAC z NV, celoštátnej alebo medzinárodnej výstavy do veku 24 mesiacov.
• Klubový Veterán šampión – 3x V1 získané v triede veteránov na klubovej alebo špeciálnej výstave KCHKŠ od 8 rokov.

• Kto splní podmienky pre udelenie titulu „klubový šampión“, „klubový Junior šampión“ alebo „klubový Veterán šampión“, má právo obdržať od klubu oficiálny diplom. Pre jeho získanie je potrebné zaslať e-mail J. Brossmannovej – tajomníčke klubu, ktorá je za jeho vydávanie zodpovedná. Zašlite prosím:

  • údaje o psovi – meno psa, dátum narodenia, plemeno, farba, pohlavie, zápisné číslo, mená rodičov psa a majiteľ
  • ocenenia z výstav organizovaných klubom, za ktoré mu prislúcha daný titul (dátum výstavy, trieda, ocenenie)
  • fotografiu psa (portrét hlavy) kvôli jeho zaradeniu do galérie šampiónov (v prípade, že ešte pes nemá fotografiu na webe).

Diplom zasielame v mailovej forme, v kvalite vhodnej na vytlačenie. Tieto tituly sú udeľované len psom patriacim členom klubu.