FCI štandard číslo 296
Dátum publikovania platného štandardu 24. 06. 1987, aktualizovaný 15. 09. 2021

© M. Davidson, illustr. NKU Picture Library

Pôvod: Veľká Británia

Použitie: ovčiarsky pes

Klasifikácia:
1. skupina – ovčiarske a pastierske psy (s výnimkou švajčiarskych salašníckych);
1. sekcia – ovčiarske psy
Bez skúšky z výkonu.

Celkový vzhľad: veľmi inteligentný, pozorný a aktívny pes. Jeho dôstojnosť je zvýraznená perfektnou telesnou stavbou, ktorej žiadna časť nesmie byť neharmonická. Celkovo pôsobí ako stvorený na prácu.

Charakteristika: kólia sa vyznačuje silou a aktivitou. Nie je ťažkopádna, ani nemá znaky hrubosti. Veľmi dôležitý je jej výraz, ktorý vytvára úplná vyváženosť a správny pomer lebky s tvárovou časťou, veľkosťou, tvarom, farbou a uložením očí a správne nasadenými a nosenými ušami.

Povaha: priateľská, bez známok nervozity alebo agresivity.

HLAVA:
Veľmi dôležitá je jedinečnosť hlavy, musí sa posudzovať v pomere k veľkosti psa. Pri pohľade spredu alebo zboku hlava vyzerá ako zatupený klin s plynulými vonkajšími líniami.

MOZGOVÁ ČASŤ: Lebka je plochá a postupne sa zužuje v priamej línii od uší až ku špičke čierneho ňucháča, pritom však vystupujú lícne kosti a papuľa nevyzerá tenká a špicatá. Pri pohľade z profilu prebiehajú horné línie temena a tvárovej časti paralelne a rovno a sú rovnako dlhé. Sú rozdelené miernym, ale viditeľným čelovým sklonom alebo prechodom. Stred medzi vnútornými kútikmi očí (ktorý je súčasne správnym miestom pre čelový sklon) vytvára stred vyváženej dĺžky hlavy.

TVÁROVÁ ČASŤ: Zakončenie hladkej, dobre zaoblenej tvárovej časti je tupé, nikdy kvadratické. Spodná čeľusť je mocná a dobre formovaná. Hĺbka lebky od obočia po hranu spodnej čeľuste nesmie byť nadmerná. Ňucháč je zásadne čierny.

Oči: sú veľmi dôležité, dávajú psovi milý výraz. Sú stredne veľké, v žiadnom prípade nie príliš malé, trocha šikmo uložené, mandľového tvaru, tmavohnedej farby. Výnimku tvoria psy farby „blue-merle“, ktoré majú oči (jedno alebo obe) často celé alebo čiastočne modré alebo fľakaté. Výraz je inteligentný, so živým a pozorným pohľadom pri načúvaní.

Uši: Primerane veľké, širšie pri koreni, nie príliš blízko, ani nie príliš ďaleko od seba umiestnené. V pokoji sú položené dozadu, avšak akonáhle niečo upúta pozornosť psa, sú posunuté dopredu a nesené napolo vztýčené, t.j. asi dve tretiny uší sú vztýčené a horná tretina je prirodzene preklopená dopredu pod vodorovnú líniu zlomu.

Papuľa, chrup: Zuby sú dobrej veľkosti, čeľusť mocná, s perfektným, pravidelným a úplným nožnicovým zhryzom, t.j. horný rad rezákov bez medzery dosadá pred spodný a zuby stoja kolmo na čeľusť.

Krk: Svalnatý, mocný, primerane dlhý, pekne klenutý.

Trup: V pomere k výške v kohútiku o niečo dlhší, chrbát rovný a pevný s miernym klenutím nad bedrovou partiou. Rebrá sú dobre klenuté. Hlboký hrudník, za plecami pomerne široký.

KONČATINY:
HRUDNÉ: Plecia sú šikmé. Veľmi dobre uložené vzadu. Rameno dobre zauhlené, stavia lakeť na úroveň kohútika. Predné končatiny sú rovné a svalnaté, lakte nemajú byť vytočené ani vtočené, stredne silnej kosti. Predné končatiny sú mierne „mäsité“, nadprstia sú pružné, bez slabosti. Predné labky sú oválne, s dobre vyplnenými vankúšikmi. Prsty klenuté a blízko seba.

PANVOVÉ: Stehná sú svalnaté, predkolenia suché a šľachovité pod dobre zauhleným kolenným kĺbom. Päty sú nízko postavené a mocné.

Labky: Oválne, s dobre vyplnenými vankúšikmi, prsty na predných labkách kostnaté, na zadných trocha menej, pevne uzavreté.

Chvost: Dlhý, posledné stavce dosahujú aspoň po päty. V pokoji je spustený s trocha zahnutým koncom. Keď je pes vzrušený, môže niesť chvost vyššie, ale nikdy nie nad chrbtom.

Chôdza a pohyb: Nezameniteľný, charakteristický znak plemena. Dobre stavaný pes nikdy nevytáča lakte, napriek tomu sú predné labky v pohybe dosť blízko seba. Prepletajúci, križujúci alebo valivý pohyb je nanajvýš nežiadúci. Pri pohľade zozadu sú zadné končatiny od piat po zem paralelné. Pri pohľade z boku je pohyb plynulý. Zadné končatiny výrazne zaberajú. Žiadúci je primerane výdatný pohyb, prebiehajúci ľahko a bez námahy.

Osrstenie: Krátke, priliehavé, tvrdej štruktúry, s hustou podsadou. Nesmie byť trimované ani strihané.

FARBA: Uznané sú tri farby: Sobolia s bielou, trikolór a blue-merle (M gén):

Sobolia: každý odtieň od svetlozlatej po sýtu mahagónovú alebo soboliu. Farba svetlej slamy alebo krémová sú nežiadúce.

Trikolór: prevažne čierna so sýtymi trieslovými znakmi na hlave a končatinách. Hrdzavý odtieň krycej srsti je nežiadúci.

Blue merle: prevažne čistá striebornomodrá s čiernymi fľakmi alebo čiernomramorovanou kresbou. Sýte trieslové znaky sú žiadúce, ale nie sú podmienkou. Veľké čierne fľaky, bridlicová farba alebo hrdzavý odtieň krycej srsti ako aj podsady sú nežiadúce.

Biele znaky: všetky vymenované farby môžu mať pre kólie typické biele znaky. Prednosťou je nasledovná kresba: celkom alebo čiastočne biely golier, biela hruď, končatiny a labky, biela špička chvosta. Na tvári alebo temene môže byť biela lysinka. Biele znaky nesmú presahovať za kohútik alebo nad pätu.

VEĽKOSŤ:
Kohútiková výška: psy: 56 až 61 cm, sučky: 51 až 56 cm
Hmotnosť: psy: 20,5 až 29,5 kg, sučky: 18 až 25 kg

Chyby: každá odchýlka od uvedeného sa má hodnotiť ako chyba, ktorej hodnotenie priamo závisí od stupňa odchýlky, jej vplyvu na celkový zdravotný stav a pohodu psa a na jeho schopnosť vykonávať svoju tradičnú prácu.

Vylučujúce chyby:
• Agresívny alebo príliš bojazlivý jedinec.
• Jedinec, ktorý prejavuje fyzické alebo povahové abnormality, bude diskvalifikovaný.

Poznámka:
• Psy – samce musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.
• V chove by mali byť použité jedine plne funkčné a klinicky zdravé psy so stavbou tela typickou pre plemeno.