Ako sa stať členom klubu?

Pre členstvo v KCHKŠ je potrebné vyplniť on-line prihlášku. Po kontrole prihlášky výborom dostanete emailom oznam o prijatí za člena – a pridáme Vás do zoznamu členov klubu. Ak sa v zozname ani po určitom čase nenájdete – kontaktujte nás.

Členský poplatok: 20 € (za kalendárny rok)*
Vstupný poplatok: 3,50 €

Názov banky: VÚB banka
Majiteľ účtu: Klub chovateľov kólií a šeltií

Číslo účtu: 2542719051 / 0200
IBAN CODE: SK70 0200 0000 0025 4271 9051
SWIFT CODE: SUBASKBX
Variabilný symbol: 01
Konštantný symbol: 0308

Do popisu transakcie uvádzajte svoje meno.

*NOVÍ ČLENOVIA ktorí do klubu vstúpia  v priebehu roka, majú možnosť platiť alikvotnú čiastku z ceny ročného členského poplatku. Teda nový člen VŽDY zaplatí vstupný poplatok 3,50 € a zo sumy ročného poplatku 20 € sa mu odráta suma 1,66 € za každý mesiac, v ktorom nebol členom. Detaily o poplatkoch a takisto aj alikvotnú kalkulkačku nájdete v Cenníku klubu. V prípade, že chcete podporiť klub, môžete obnovovací členský poplatok ľubovoľne navýšiť. Ďakujeme !

  Prihláška do klubu chovateľov kólií a šeltií

  Vlastním plemeno (povinné):

  Potvrdenia o platbe (povinné)

  Maximálna veľkosť jedného súboru je 1,5 MB.
  Povolené typy súborov sú: pdf, jpg, doc

  Preukazu o pôvode (v prípade, že vlastníte psa, nahrajte PP)

  Maximálna veľkosť jedného súboru je 1,5 MB.
  Povolené typy súborov sú: pdf, jpg, doc

  Odoslaním prihlášky sa zaväzujem dodržiavať Stanovy a Chovateľský poriadok Klubu chovateľov kólií a šeltií, ÚKK, SKJ a FCI a podľa svojich najlepších možností budem zveľaďovať plemeno.