Výbor klubu

Funkčné obdobie 2024-2028

MVDr. Miroslav Petrík

MVDr. Miroslav Petrík

Predseda klubu

K Amfiteátru 8, 080 01 Prešov
tel: 0905 341 107
mail: pe****@ko*******.sk

Andrea Gatialová

Andrea Gatialová

Pokladník

Chvojnica 1, 972 13 Nitrianske Pravno
tel: 0904 290 771
mail: ma********@ce*****.sk

Mgr. Jana Brossmannová

Mgr. Jana Brossmannová

Tajomník a webmaster

Krosnianska 55, 040 22 Košice
tel: 0907 933 204
mail: we*******@ko*******.sk

MVDr. Stanislava Zubrická

MVDr. Stanislava Zubrická

Poradca chovu pre Dlhosrsté a Krátkosrsté Kólie

Trnavského 5, 949 01 Nitra
tel: neuvedený
mail: zu******@gm***.com

Andrea Gatialová

Andrea Gatialová

Poradca chovu pre Šeltie

Chvojnica 1, 972 13 Nitrianske Pravno
tel: 0904 290 771, 046 5447 160
mail: ma********@ce*****.sk

MUDr. Rudolf Pokorný

MUDr. Rudolf Pokorný

Člen výboru

Boženy Nemcovej 39, 984 03 Lučenec
tel: 0903 516 736
mail: ru******@gm***.com

MVDr. Katarína Sabolová

MVDr. Katarína Sabolová

Člen výboru

Strážovská 19/279, 010 04 Žilina
tel: 0944 118 371
mail: k.*************@gm***.com

Ing. Peter Suvák

Ing. Peter Suvák

Člen výboru

Slanské Nové Mesto 21, 044 18
tel: 0915 782 968
mail: co*****@co*****.sk

Kontrolná a revízna komisia:

Kontrolný orgán, ktorý za svoju činnosť zodpovedá VČS

Dárius Bryndza

Predseda revíznej komisie

Dolný Jatov 90, 94110
tel: 0917 176 207
mail: da**********@gm***.com

Mgr. Eleonóra Hudecová

Člen revíznej komisie

Pod lipami 28, 94068 Nové Zámky
tel: 0907 271 787
mail: no**********@gm***.com

Mgr. Petra Horňáková

Člen revíznej komisie

Hlavná 27, 900 29 Nová Dedinka
tel: neuvedený
mail: ho*************@gm***.com

Pracovná skupina pre šport a výcvik

Pomocná skupina, zodpovedajúca sa výboru KCHKŠ

Ing. Barbora Harmanová

členka pracovnej skupiny


mail: sh*****@zo****.sk

Mgr. Petra Horňáková

členka pracovnej skupiny


mail: ho*************@gm***.com

Mgr. Oľga Nováková

členka pracovnej skupiny


mail: o.**********@gm***.com

Prehľad funkcionárov výboru klubu CHKŠ od roku 1997 až do súčasnosti si môžete stiahnuť tu.