Šeltia ako ju poznáme dnes je relatívne mladé plemeno. Originálny pôvod šeltie nie je príliš dobre známy. Prekrývalo sa tu veľa vplyvov, ktoré značne sťažujú rozpoznanie pravého pôvodu šeltie. Predpokladá sa, že na Šetlandské ostrovy sa dostala s keltskými prisťahovalcami v období pri expanzii do Veľkej Británie v 9. stor. pred n. l.

Shetlandské ostrovy sú zostavou jedenástich väčších a ďalšieho množstva menších ostrovov a ostrovčekov. Ostrovy sú úplne holé, zarastené vresoviskami a trávou. Stromy tu žiadne nie sú kvôli silnému vetru, ktorý stále neprestáva fúkať. Teplota sa pohybuje okolo 15 ºC a často prší. Obyvatelia ostrovov sú na takéto počasie zvyknutí, rovnako ako ich zvieracie osadenstvo zarastené hustou srsťou. Ľudia sa tam živia farmárčením.

V minulosti sa turizmus stal dôležitý pre ekonomiku ostrovov a jednou z vecí, ktoré mohli turistom obyvatelia predávať boli malí psi. Turistom sa páčili malí, chlpatí drobčekovia a mnoho ostrovanov začalo chovať týchto psov. Boli pri tom často používané viaceré plemená napr. King Charles Spaniel, Pomerian. Na konci 19. storočia ostrovania spôsobili, že pôvodné plemeno sa strácalo a začalo sa úsilie obnoviť pôvodný typ krížením kóliami. Preto sa nám aj dnes ponúka časté porovnávanie šeltie s kóliou aj keď skutočnosť je opačná. Šeltia je pôvodnejšie plemeno.

Na prelome 19. – 20. storočia priviezli námorníci prvé šeltie do Škótska a Anglicka, kde boli prezentované na výstavách. V rokoch 1906 – 1909 bol šetlandský ovčiak uznaný ako plemeno aj Anglickým Kennel Clubom. Spolu bolo v tom období registrovaných 28 šeltií, medzi ktorými bolo časom niekoľko šampiónov.

Spočiatku boli šeltie nazývané ako „Shetland Collies“ čo tiež potvrdzovalo úzku spojitosť s kóliami, ale počas niekoľkých mesiacov od prvej registrácie Kennel Clubu bol názov plemena zmenený na dnes už známe Shetland sheepdog (Šetlandský ovčiak).

Kilravock Laddie

Prvý Shetland sheepdog registrovaný v plemenej knihe bol trikolórny pes „Kilravock Laddie“ (25 .06. 1911), syn „Inverness Topsy“ (02. 09. 1908) a „Inverness Yarrow“ (21. 04. 1909). Celkovo zo 46 šeltií v plemenej knihe bola väčšina trikolórnej farby. Ďalšia najviac zastúpená farba bola sobolia s bielou, alebo bez bielej farby. Zostatok zahŕňalo psov vo farbe čierna s bielou, black and tan, modrá a tan and white.

Inverness Topsy
Inverness Yarrow

Do našej krajiny (vtedajšia ČSSR) sa prvá šeltia (trikolórna fenka) dostala až v roku 1950, ale zakladateľkou chovu sa nestala. Následne bolo dovezených niekoľko šeltií z Nemecka, kde bol vtedajší chov založený na priamych importoch z Anglicka. Prvý vrh šeltií bol v bývalom Československu zapísaný v roku 1960 pod hlavičkou Klubu chovatelů kolií a sheltií, na Slovensku to bolo v roku 1969. V tomto roku  bol tiež klub rozdelený v rámci federalizácie na slovenský a český. Vzniká Klub chovateľov kólií a šeltií, ktorý združuje chovateľov šeltií v SR až do dnes.

V súčasnosti sa záujem verejnosti o šeltie zvyšuje a to predovšetkým vďaka novým kynologickým športom najmä agility a dogdancing, ktorým sa venuje mnoho šeltií. Šeltia je veľmi energický, živý, vytrvalý pracovný pes, ktorý nezabudol nič z umenia pravého ovčiaka, zároveň však rozvinul svoju priateľskú a spoločenskú povahu.

spracované podľa www.shelties.szm.sk