• Ak máte záujem stať sa členom nášho klubu, stačí ak vyplníte online prihlášku. Potrebné je zaplatiť vstupný a členský poplatok. Každý člen sa musí oboznámiť so stanovami a chovateľským poriadkom klubu.
  • Ročný členský poplatok treba každoročne uhrádzať tak, aby do 31. januára bol pripísaný na klubovom účte. V popise transakcie uveďte Vaše meno. Ako variabilný symbol uveďte: 02. Po tomto termíne odvádzame za každého člena platbu na ÚKK. Kto do tohto dátumu platbu nezrealizuje, stráca členstvo v KCHKŠ, v prípade že oň má i naďalej záujem, platí zvýšenú sadzbu, ako nový člen a jeho prijatie prejednáva Výbor klubu (stanovy klubu, druhá hlava, čl. 5). Informáciu o platbe nájdete v cenníku.

Aktuálny zoznam členov klubu pre rok 2021

Vysvetlívky: Stály člen, * Mimoriadny člen, Nový člen (r. 2021), Čestný člen

č.menopoznámkaplemeno
1ARPÁŠOVÁ HENRIETA, DOC. ING. PHD.kólia dlhosrstá
2BABULÍK ANDREJ, ING.šeltia
3BACIGÁLOVÁ DANIELAkólia krátkosrstá
4BÁLYOVÁ VIOLAkólia krátkosrstá
5BARTKOVIČOVÁ BLANKAšeltia
6BARTOŠ ŠTEFANkólia dlhosrstá
7BARTOŠOVÁ ALEXANDRAkólia dlhosrstá
8BIRKOVÁ LENKAkólia dlhosrstá
9BLAŠKOVÁ ERIKA, MUDR.člen od 23.03.2021kólia dlhosrstá
10BOHUŠ PETERkólia krátkosrstá
11BOHUŠOVÁ NADAkólia krátkosrstá
12BROSSMANNOVÁ JANA, MGR.kólia dlhosrstá
13BRYNDZA DÁRIUSkólia dlhosrstá, šeltia
14* BUBLA PETER, ING.-
15BUČEKOVÁ MARCELAčlen od 28.01.2021kólia dlhosrstá
16* CHWOLKA MARZENAkólia dlhosrstá
17CSIBAOVÁ MONIKA MÁRIAkólia dlhosrstá
18DAVIDOV MARTINkólia dlhosrstá
19DOLIAKOVÁ KATARÍNAčlen od 08.04.2021kólia krátkosrstá
20DORIČKOVÁ ADRIANA, MUDR.člen od 05.05.2021kólia dlhosrstá
21DRÁBIKOVÁ MONIKA, JUDR.kólia dlhosrstá
22* DRESLEROVÁ ŠÁRKAšeltia
23DUDASOVÁ TAMARA EUNIKAkólia dlhosrstá
24FARKAŠOVÁ MICHAELAšeltia
25FERENCZOVÁ ALEXANDRAšeltia
26FILIPOVÁ TERÉZIA, ING.kólia dlhosrstá
27FRÉZOVÁ MIRIAMšeltia
28FRZONOVÁ LUCIA, MVDR.kólia dlhosrstá
29FURMANOVÁ EDINAšeltia
30GATIALOVÁ ANDREAšeltia
31GAŠKO JÁNkólia dlhosrstá
32GIUNTOLI MARTINAšeltia
33GLEZGOVÁ OĽGA, MGR.ARTčlen od 07.03.2021kólia dlhosrstá
34GYÜREOVÁ VALÉRIAkólia dlhosrstá
35HARMANOVÁ BARBORA, ING.šeltia
36HELBICH MARTINkólia dlhosrstá
37HORŇÁKOVÁ KATARÍNAkólia dlhosrstá
38HORŇÁKOVÁ PETRAkólia krátkosrstá
39HRIBOVÁ ADELA, JUDR. ING.šeltia
40HRONKOVIČOVÁ VIVIENkólia dlhosrstá
41HRUBÝ VLADIMÍR, ING.šeltia
42HUDECOVÁ ELEONÓRA, MGR.kólia dlhosrstá
43HVOZDÍKOVÁ ZUZANA, JUDR.šeltia
44JANÁČI MARTIN, ING.člen od 06.05.2021šeltia
45JAROŠOVÁ MILADAkólia dlhosrstá
46JENDEKOVÁ VIKTÓRIAčlen od 01.05.2021kólia krátkosrstá
47JURKOVÁ KATARÍNA, BC.kólia krátkosrstá
48KAROLUSOVA PETRAkólia dlhosrstá
49KLIMENT PAVELkólia dlhosrstá
50KMEŤOVÁ DANIELAkólia dlhosrstá
51* KOSÍKOVÁ M.-
52KOSNÁČOVÁ MACHAJOVÁ ZLATICAčlen od 06.03.2021kólia dlhosrstá
53KOTRISOVÁ ANNA, ING.šeltia
54KOTULÁŠ MIROSLAV, ING.kólia dlhosrstá, šeltia
55KOVÁČIKOVÁ MICHAELAkólia krátkosrstá
56KOVÁČOVÁ KRISTÍNA, ING. ARCH.šeltia
57KOZÁNKOVÁ ČENKOVÁ ZUZANAčlen od 03.01.2021šeltia
58LABSKÁ NIKOLETAkólia dlhosrstá
59LABUDOVÁ RADKAkólia krátkosrstá
60LEHOCKA MARTINAkólia dlhosrstá
61LUČKANIČOVÁ JEKATERINAkólia krátkosrstá
62MACÁK MILOSLAVšeltia
63MÁLIKOVÁ ADRIANA, MGR.kólia dlhosrstá, šeltia
64MANDÁKOVÁ LENKAčlen od 31.05.2021kólia dlhosrstá
65MATEJOVIČOVÁ ALENAkólia krátkosrstá
66MATOUŠKOVÁ IVETA, MUDR.šeltia
67MERAVÝ DRAHOMÍR, MGR.kólia dlhosrstá
68MICHELA MICHAL, ING.šeltia
69MIHÓKOVÁ AGNESAkólia dlhosrstá
70MIKO PAVOLšeltia
71MIKOVČÁK LADISLAVčlen od 01.04.2021šeltia
72MIKULOVÁ JARMILAšeltia
73MORAVANSKÝ LADISLAVčlen od 08.01.2021kólia dlhosrstá
74MUSL MARTIN, ING.kólia dlhosrstá
75NEUPAUER ŠTEFANkólia dlhosrstá
76NEUSCHL KATARÍNAčlen od 02.02.2021kólia krátkosrstá
77NOVÁKOVÁ OĽGA , MGR.kólia krátkosrstá
78OČENÁŠOVÁ BEATAkólia dlhosrstá
79OKAPALOVÁ PATRÍCIA, ING.kólia dlhosrstá
80OLTMANOVÁ ADRIÁNAkólia dlhosrstá
81ORAVCOVÁ ANETAkólia dlhosrstá
82PAPAY MARTINkólia dlhosrstá
83PARNAHAJOVÁ MONIKAšeltia
84PENEV PATRIKšeltia
85PESTUNOVÁ ZORA, ING.šeltia
86PETRIK MIROSLAV, MVDR.kólia dlhosrstá
87PETRÍKOVÁ MICHAELA, MUDR.kólia dlhosrstá
88PETRÍKOVÁ SOFIAkólia dlhosrstá
89PETRINCOVÁ JANAčlen od 07.04.2021kólia dlhosrstá
90PIKUSOVÁ SILVIAčlen od 31.05.2021kólia dlhosrstá
91PLANDEROVÁ ZUZANAkólia dlhosrstá, kólia krátkosrstá
92PLŠKO ŠTEFANkólia dlhosrstá
93POKORNÝ RUDOLF , MUDR.kólia dlhosrstá
94POLÁKOVÁ FEDERIKAšeltia
95PUSKAJLEROVÁ VERONIKAkólia dlhosrstá, šeltia
96RÁCZ GABRIEL, MUDR.kólia dlhosrstá
97REPKOVÁ SOŇAkólia krátkosrstá
98ROTH MAREKkólia dlhosrstá
99ZUZANA RUTTKAYOVÁčlen od 27.06.2021kólia krátkosrstá
100SCHMIESTEROVÁ KATARÍNA, MVDR.kólia dlhosrstá
101SEMIANOVÁ JANAkólia krátkosrstá
102SENKO MARTINšeltia
103SIRANKOVÁ ZUZANA, MUDR.člen od 09.03.2021šeltia
104SMREKOVÁ MÁRIAčlen od 30.06.2021kólia krátkosrstá
105SOLMOŠI PETER, ING.kólia dlhosrstá
106SOLMOŠIOVÁ MIRIAMkólia dlhosrstá
107SPINČIAK JOZEF, INGšeltia
108SUVÁK PETER, ING.kólia krátkosrstá
109SUVÁKOVÁ JÚLIAkólia krátkosrstá
110SZÁKAL LÁSZLO MELINDA, MGR.člen od 14.05.2021kólia dlhosrstá
111TINÁK PAVOLkólia dlhosrstá
112TOMEK PETERkólia dlhosrstá
113TOROK NORBERTšeltia
114TÓTHOVÁ MARTINAkólia dlhosrstá
115TRENČANOVÁ ĽUBICA, ING.šeltia
116UMRIAN MARIAN, MGR.BC.kólia dlhosrstá
117URBAN MIROSLAV, ING.kólia dlhosrstá
118URBANOVÁ ZUZANA, ING.kólia dlhosrstá
119* VÁCHOVÁ MARCELAkólia dlhosrstá, kólia krátkosrstá
120VAKONIČ PAVOLšeltia
121VANERKOVÁ VIKTÓRIA, BC.šeltia
122VERBOVÁ MIROSLAVAkólia dlhosrstá
123VITTEKOVÁ DANAkólia krátkosrstá
124VÖROSOVÁ DIANAkólia dlhosrstá
125WINKLER ANITA, PHARMDR.šeltia
126ZUBRICKÁ STANISLAVA, MVDR.kólia dlhosrstá
127ZUBRICKÝ PAVOL, MVDR.kólia dlhosrstá
128ŠEĎOVÁ EVAšeltia
129ŠIMNOVÁ GABRIELAkólia dlhosrstá
130ŠKVARKA BRANISLAVkólia krátkosrstá
131ŠOHAJDOVÁ LUCIAčlen od 02.05.2021kólia krátkosrstá
132ŽIGOVÁ ZDENA, MGR.šeltia