• Ak máte záujem stať sa členom nášho klubu, stačí ak vyplníte online prihlášku. Potrebné je zaplatiť vstupný a členský poplatok. Každý člen sa musí oboznámiť so stanovami a chovateľským poriadkom klubu.
  • Ročný členský poplatok treba každoročne uhrádzať tak, aby do 31. januára bol pripísaný na klubovom účte. V popise transakcie uveďte Vaše meno. Ako variabilný symbol uveďte: 02. Po tomto termíne odvádzame za každého člena platbu na ÚKK. Kto do tohto dátumu platbu nezrealizuje, stráca členstvo v KCHKŠ, v prípade že oň má i naďalej záujem, platí zvýšenú sadzbu, ako nový člen a jeho prijatie prejednáva Výbor klubu (stanovy klubu, druhá hlava, čl. 5). Informáciu o platbe nájdete v cenníku.

Aktuálny zoznam členov klubu pre rok 2021

Vysvetlivky: Stály člen, * Mimoriadny člen

č.menopoznámkaplemeno
1ARPÁŠOVÁ HENRIETA, DOC. ING. PHD.kólia dlhosrstá
2BABULÍK ANDREJ, ING.šeltia
3BACIGÁLOVÁ DANIELAkólia krátkosrstá
4BÁLYOVÁ VIOLAkólia krátkosrstá
5BARTKOVIČOVÁ BLANKAšeltia
6BARTOŠ ŠTEFANkólia dlhosrstá
7BARTOŠOVÁ ALEXANDRAkólia dlhosrstá
8BIRKOVÁ LENKAkólia dlhosrstá
9BLAŠKOVÁ ERIKA, MUDR.člen od 23.03.2021kólia dlhosrstá
10BOHUŠ PETERkólia krátkosrstá
11BOHUŠOVÁ NADAkólia krátkosrstá
12BROSSMANNOVÁ JANA, MGR.kólia dlhosrstá
13BRYNDZA DÁRIUSkólia dlhosrstá, šeltia
14* BUBLA PETER, ING.-
15BUČEKOVÁ MARCELAčlen od 28.01.2021kólia dlhosrstá
16* CHWOLKA MARZENAkólia dlhosrstá
17CSIBAOVÁ MONIKA MÁRIAkólia dlhosrstá
18DAVIDOV MARTINkólia dlhosrstá
19DOLIAKOVÁ KATARÍNAčlen od 08.04.2021kólia krátkosrstá
20DORIČKOVÁ ADRIANA, MUDR.člen od 05.05.2021kólia dlhosrstá
21DRÁBIKOVÁ MONIKA, JUDR.kólia dlhosrstá
22* DRESLEROVÁ ŠÁRKAšeltia
23DUDASOVÁ TAMARA EUNIKAkólia dlhosrstá
24FARKAŠOVÁ MICHAELAšeltia
25FERENCZOVÁ ALEXANDRAšeltia
26FILIPOVÁ TERÉZIA, ING.kólia dlhosrstá
27MARTIN FILOčlen od 29.08.2021kólia krátkosrstá
28FRÉZOVÁ MIRIAMšeltia
29FRZONOVÁ LUCIA, MVDR.kólia dlhosrstá
30FURMANOVÁ EDINAšeltia
31GATIALOVÁ ANDREAšeltia
32GAŠKO JÁNkólia dlhosrstá
33GIUNTOLI MARTINAšeltia
34GLEZGOVÁ OĽGA, MGR.ARTčlen od 07.03.2021kólia dlhosrstá
35GYÜREOVÁ VALÉRIAkólia dlhosrstá
36KATARÍNA HALÁKOVÁčlen od 02.09.2021kólia krátkosrstá
37HARMANOVÁ BARBORA, ING.šeltia
38HELBICH MARTINkólia dlhosrstá
39HORŇÁKOVÁ KATARÍNAkólia dlhosrstá
40HORŇÁKOVÁ PETRAkólia krátkosrstá
41HRIBOVÁ ADELA, JUDR. ING.šeltia
42HRONKOVIČOVÁ VIVIENkólia dlhosrstá
43HRUBÝ VLADIMÍR, ING.šeltia
44HUDECOVÁ ELEONÓRA, MGR.kólia dlhosrstá
45HVOZDÍKOVÁ ZUZANA, JUDR.šeltia
46JANÁČI MARTIN, ING.člen od 06.05.2021šeltia
47JAROŠOVÁ MILADAkólia dlhosrstá
48JENDEKOVÁ VIKTÓRIAčlen od 01.05.2021kólia krátkosrstá
49JURKOVÁ KATARÍNA, BC.kólia krátkosrstá
50KAROLUSOVA PETRAkólia dlhosrstá
51KLIMENT PAVELkólia dlhosrstá
52KMEŤOVÁ DANIELAkólia dlhosrstá
53* KOSÍKOVÁ M.-
54KOSNÁČOVÁ MACHAJOVÁ ZLATICAčlen od 06.03.2021kólia dlhosrstá
55KOTRISOVÁ ANNA, ING.šeltia
56KOTULÁŠ MIROSLAV, ING.kólia dlhosrstá, šeltia
57KOVÁČIKOVÁ MICHAELAkólia krátkosrstá
58KOVÁČOVÁ KRISTÍNA, ING. ARCH.šeltia
59KOZÁNKOVÁ ČENKOVÁ ZUZANAčlen od 03.01.2021šeltia
JAROSLAVA KÖNIGOVÁčlen od 13.09.2021šeltia
60LABSKÁ NIKOLETAkólia dlhosrstá
61LABUDOVÁ RADKAkólia krátkosrstá
62LEHOCKA MARTINAkólia dlhosrstá
63LUČKANIČOVÁ JEKATERINAkólia krátkosrstá
64MACÁK MILOSLAVšeltia
65MÁLIKOVÁ ADRIANA, MGR.kólia dlhosrstá, šeltia
66MANDÁKOVÁ LENKAčlen od 31.05.2021kólia dlhosrstá
67MATEJOVIČOVÁ ALENAkólia krátkosrstá
68MATOUŠKOVÁ IVETA, MUDR.šeltia
69MERAVÝ DRAHOMÍR, MGR.kólia dlhosrstá
70MICHELA MICHAL, ING.šeltia
71MIHÓKOVÁ AGNESAkólia dlhosrstá
72MIKO PAVOLšeltia
73MIKOVČÁK LADISLAVčlen od 01.04.2021šeltia
74MIKULOVÁ JARMILAšeltia
75MORAVANSKÝ LADISLAVčlen od 08.01.2021kólia dlhosrstá
76MUSL MARTIN, ING.kólia dlhosrstá
77NEUPAUER ŠTEFANkólia dlhosrstá
78NEUSCHL KATARÍNAčlen od 02.02.2021kólia krátkosrstá
79NOVÁKOVÁ OĽGA , MGR.kólia krátkosrstá
80OČENÁŠOVÁ BEATAkólia dlhosrstá
81OKAPALOVÁ PATRÍCIA, ING.kólia dlhosrstá
82OLTMANOVÁ ADRIÁNAkólia dlhosrstá
83ORAVCOVÁ ANETAkólia dlhosrstá
84PAPAY MARTINkólia dlhosrstá
85PARNAHAJOVÁ MONIKAšeltia
86PENEV PATRIKšeltia
87PESTUNOVÁ ZORA, ING.šeltia
88PETRIK MIROSLAV, MVDR.kólia dlhosrstá
89PETRÍKOVÁ MICHAELA, MUDR.kólia dlhosrstá
90PETRÍKOVÁ SOFIAkólia dlhosrstá
91PETRINCOVÁ JANAčlen od 07.04.2021kólia dlhosrstá
92PIKUSOVÁ SILVIAčlen od 31.05.2021kólia dlhosrstá
93PLANDEROVÁ ZUZANAkólia dlhosrstá, kólia krátkosrstá
94PLŠKO ŠTEFANkólia dlhosrstá
95POKORNÝ RUDOLF , MUDR.kólia dlhosrstá
96POLÁKOVÁ FEDERIKAšeltia
97PUSKAJLEROVÁ VERONIKAkólia dlhosrstá, šeltia
98RÁCZ GABRIEL, MUDR.kólia dlhosrstá
99REPKOVÁ SOŇAkólia krátkosrstá
100ING. MARIO ROVDERčlen od 24.08.2021šeltia
101ROTH MAREKkólia dlhosrstá
102ZUZANA RUTTKAYOVÁčlen od 27.06.2021kólia krátkosrstá
103ING.ARCH.LUKÁŠ SEČKA, PHD.člen od 16.03.2021kólia dlhosrstá
104SCHMIESTEROVÁ KATARÍNA, MVDR.kólia dlhosrstá
105SEMIANOVÁ JANAkólia krátkosrstá
106SENKO MARTINšeltia
107SIRANKOVÁ ZUZANA, MUDR.člen od 09.03.2021šeltia
108SMREKOVÁ MÁRIAčlen od 30.06.2021kólia krátkosrstá
109SOLMOŠI PETER, ING.kólia dlhosrstá
110SOLMOŠIOVÁ MIRIAMkólia dlhosrstá
111SPINČIAK JOZEF, INGšeltia
112SUVÁK PETER, ING.kólia krátkosrstá
113SUVÁKOVÁ JÚLIAkólia krátkosrstá
114SZÁKAL LÁSZLO MELINDA, MGR.člen od 14.05.2021kólia dlhosrstá
115TINÁK PAVOLkólia dlhosrstá
116TOMEK PETERkólia dlhosrstá
117TOROK NORBERTšeltia
118TÓTHOVÁ MARTINAkólia dlhosrstá
119TRENČANOVÁ ĽUBICA, ING.šeltia
120UMRIAN MARIAN, MGR.BC.kólia dlhosrstá
121URBAN MIROSLAV, ING.kólia dlhosrstá
122URBANOVÁ ZUZANA, ING.kólia dlhosrstá
123* VÁCHOVÁ MARCELAkólia dlhosrstá, kólia krátkosrstá
124VAKONIČ PAVOLšeltia
125VANERKOVÁ VIKTÓRIA, BC.šeltia
126VERBOVÁ MIROSLAVAkólia dlhosrstá
127VITTEKOVÁ DANAkólia krátkosrstá
128VÖROSOVÁ DIANAkólia dlhosrstá
129WINKLER ANITA, PHARMDR.šeltia
130ZUBRICKÁ STANISLAVA, MVDR.kólia dlhosrstá
131ZUBRICKÝ PAVOL, MVDR.kólia dlhosrstá
132ŠEĎOVÁ EVAšeltia
133ŠIMNOVÁ GABRIELAkólia dlhosrstá
134ŠKVARKA BRANISLAVkólia krátkosrstá
135ŠOHAJDOVÁ LUCIAčlen od 02.05.2021kólia krátkosrstá
136ŽIGOVÁ ZDENA, MGR.šeltia