Klubová výstava kólií a šeltií

06.05.2000 Lučenec

Rozhodca: MVDr. Angela Kováčová (SK)

Klubová výstava sa konala v Lučenci, dňa 06.05.2000. Posudzovateľkou bola pani MVDr. Angela Kováčová (SK).

Výsledky klubovej výstavy:

PlemenoPohlavieTriedaMeno psaVýsledok