Klubová výstava kólií a šeltií

12.05.2001 Podzámčok

Rozhodca: Mlada Svobodová, ČR

Klubová výstava sa konala v obci Podzámčok, dňa 12.05.2001 posudzovateľkou bola pani Mlada Svobodová, ČR

Výsledky klubovej výstavy:

PlemenoPohlavieTriedaMeno psaVýsledok