Klubová výstava kólií a šeltií

10.05.2003 Nozdrkovce

Rozhodca: Tibor Gellén (HU)

Klubová výstava v Nozdrkovciach sa konala dňa 10.05.2003. Posudzovateľ: Tibor Gellén (HU).

Výsledky klubovej výstavy:

PlemenoPohlavieTriedaMeno psaVýsledok

Výsledky súťaží:

  • Juniorhandling: J. Pohll + Carmen pod Borovú horu (šeltia)
  • Najkrajšia chovateľská skupina:
    1.   šeltia – z Ďáblovy studánky – ch. Svobodová M., ČR
    2.   kólie – Fatranský sen – ch. Kotuláš, M.

Fotografie z výstavy