Vitajte na stránkach

klubu chovateľov kólií a šeltií !

 

 

Tieto stránky by mali slúžiť k lepšej informovanosti členov klubu, ale zároveň i k propagácii našich krásnych plemien.  V tejto sekcii nájdete zároveň aj najaktuálnejšie informácie či oznamy:

 

PLÁNUJETE ŠTENIATKO ?

 

 

 

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME / WE SINCERELY INVITE YOU:

 

info (klik)

 

 

ČO JE NOVÉ?

 

• v júni

 

- zverejnený NOVÝ chovateľský poriadok a stanovy KCHKŠ, ktoré sme si spoločne odhlasovali

  na členskej schôdzi v Lučenci. Prosíme Vás o dôkladné prečítanie. Ako pomôcka pri

  základných úkonoch ako je uchovňovanie, chov atď si prečítajte aktualizovanú sekciu chov.

- v súvislosti zo zmenami v chovateľskom poriadku sme aktualizovali aj sekciu zdravie. Mailom

  Vám bol zaslaný súhrn dôležitých zmien.

  Nastalo veľa zmien a tak v prípade nejasností neváhajte kontaktovať svojho poradcu chovu.

- Srdečne Vás pozývame na našu Špeciálnu výstavu kólií a šeltií, ktorá sa bude konať

  17.septembra pri Nitre - v Malom Lapáši. Viac informácií tu.

 

• v máji..

 

- pripravujú sa no  vé pokyny a tlačivá, ktoré súvisia s novými zmenami chovateľského

  poriadku. Po skompletizovaní budú zverejnené na webe a členovia mailovo informovaní.

 

• v apríli..

 

- 16.4.2016 sa konala naša klubová výstava kólií a šeltií - výsledky si môžete prezrieť tu.

   Krásnu fotogalériu si prezriete tu.

- Na klubovej schôdzi, ktorá sa konala po výstave sa schválil nový chovateľský poriadok, nové

  stanovy a prebehli aj voľby do výboru klubu. O všetkých zmenách (stanovy a ch.p) budú

  členovia najbližšie obdobie informovaní cez email a všetko bude postupne zverejnené aj na

  klubovom webe (po schválení na MV SR.)

- do nádejí klubu KK pridaná Aimer le bleu Lago Benea (+do zoznamu vyšetrených jedincov)

- do galérie šampiónov DK pridaný Lynmead Amalie Masterpiece, Dallinaire Gift for Julzar

   a Julzar Autumn Sonnet

- do zoznamu vyšetrených jedincov pridaná Dallinaire Gift for Julzar a Lynmead Amalie

   Masterpiece a Julzar Autumn Sonnet

- do galérie šampiónov ŠE pridaný grandšampionát a dva šampionáty psovi Asan Prince

   z Ranče Freiher

 

 

• DÁVAME DO POZORNOSTI:

 

Plánujete so svojim psíkom VÝSTAVU ? Info o blížiacich sa termínoch nájdete vo výstavnom kalendári.

Nezabudnite, že KLUB pre Vás organizuje v roku 2016 dve klubové výstavy !!!

 

Blížiace sa slovenské výstavy:

 

 

PODMIENKY

 

 

• Prečítajte si pravidlá aktualizácií stránky a inzercie.

• MAILING-LIST:  Ak chcete byť informovaný e-mailom o mesačnej aktualizácií stránky, vyplňte tento formulár:

e-mail:

     
 

© design by Š.Haško & Kólie dlhosrsté - bluemerle - Yaless Blue