Chov kólií a šeltií na Slovensku po viacerých rokoch propagácie a mravenčej práce milovníkov našich plemien zaznamenáva zaslúžený rozkvet a preto mi dovoľte napísať pár slov ohľadne riadeného chovu kólií a šeltií adresovaných záujemcom o šteniatka.

Mnoho generácii chovateľov kólií a šeltií cieľavedome a zodpovedne pracovali a pracujú na zušľachťovaní týchto elegantných plemien. Sú zastrešení v Klube chovateľov kólií a šeltií , ktorý je prostredníctvom Únie kynologických klubov (UKK) členom Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ).

Rodokmeň je preukaz pôvodu psa s uvedenými rodičmi, starými rodičmi a prarodičmi (4 generácie), ktorý vystavuje SKJ – Plemenná kniha.

Klub chovateľov kólií a šeltií spravuje tieto plemená, stanovuje podmienky chovnosti jedincov, tak aby zodpovedali oficiálnemu štandardu plemena po stránke exteriéru a povahových vlastností. V klube máme poradcov chovu, ktorí schvaľujú vybraných psov na krytie.

Pes s preukazom pôvodu sa teda narodil rodičom, ktorí splnili podmienky chovnosti. Má väčší predpoklad, že z neho vyrastie typický predstaviteľ svojho plemena vo výzore a v povahe. Chovatelia vyberajú tie najvhodnejšie rodičovské kombinácie, aby sme odchovali kvalitnú novú generáciu. V klube máme zodpovedných chovateľov, ktorí vám poskytnú chovateľský servis, to znamená rady pri vývoji, raste, v starostlivosti o jedinca a samozrejme v chove a aj pri výstavách. Zabezpečujú dobrú starostlivosť a socializáciu svojim šteniatkam od narodenia.

Chovný pár kólií s rodokmeňom – riadne uchovnení rodičia s preverenými exteriérovými, povahovými a zdravotnými výsledkami
Pár psov bez rodokmeňu – s neistým pôvodom, exteriérovými vadami a bez akýchkoľvek vyšetrení


Spolu so šteniatkom dostáva nový majiteľ: Rodokmeň, PETPASS, preberací protokol alebo kúpno-predajnú zmluvu. Šteniatko má mikročip a je vakcínované a odčervené, čo je potvrdené v Petpasse. Je štandardom, že nový majiteľ dostane ústne alebo písomne návod ako sa starať o šteniatko, balíček krmiva a prihlášku do príslušného klubu chovateľov.

Väčšina psov bez PP pochádza od psov, ktoré boli vyradené z chovu pre exteriérovú či zdravotnú chybu alebo ich majitelia boli neschopní absolvovať 2 výstavy na zhodnotenie exteriéru a byť členmi klubu. Psy bez PP nemajú žiadne zdravotné vyšetrenia. Pri kúpe psa bez PP nemáte istotu, či sa nejedná o šteniatko z neriadenej a nezodpovednej príbuzenskej plemenitby, ktorá má za následok degeneráciu jedinca a plemena, výskyt ochorení a úhyny, čo sa môže sa prejaviť až v generácii Vášho šteniatka. Príbuzenskú plemenitbu môže vedieť selektovať len skúsený dlhoročný chovateľ so znalosťou genotypu a fenotypu jedincov a s jasným chovateľským cieľom.

Šteniatka z registrovaného chovu – odchované v čistom domácom prostredí
Šteniatka kólií od množiteľa – odchované v nevyhovujúcom prostredí


Pár faktov: Čistokrvná kólia je len kólia s rodokmeňom, ostatné jedince sú len kríženci kólie, kde nie sú jasní predkovia. Mať psa s rodokmeňom nezaväzuje majiteľa chodiť s ním na výstavy. Z chovateľskej stanice majú všetky šteniatka z vrhu rodokmeň. V prípade, že si kúpite šteniatko kólie a šeltie bez rodokmeňu poškodzujete dlhoročnú snahu všetkých,
ktorým ide o poctivý a zdravý chov. Prispievate k znehodnoteniu plemena a podporujete množiteľov, ktorým ide len o obchod so zvieratami a to je cesta končiaca v preplnených útulkoch. Pri predaji šteniatka chovateľ verí, že nový majiteľ sa bude o šteniatko celý život s láskou zodpovedne starať a že nepoužije svojho psa na množenie psov bez preukazu o pôvode, čim zohyzďuje plemeno, ktoré sa mu tak páči.

Cena šteniatka s PP zohľadňuje pokrytie všetkých podmienok na zabezpečenie zdravého vývoja šteniatka. Je len malou časťou z finančnej investície, ktorou nový majiteľ zabezpečí život svojmu miláčikovi. Želám všetkým chovateľom zdravé odchovy a záujemcom správne rozhodnutie pri výbere svojho miláčika.

MVDr.Miroslav Petrík
predseda Klubu chovateľov kólií a šeltií