Špeciálna výstava Košice 2014

Špeciálna výstava Košice sa konala dňa 07.09.2014. Posudzovateľ: Vladimír Piskay (SR)

Autor fotografí: Ing. Peter Suvák