Špeciálna výstava Horný Kalník 2009

Galéria špeciálnej výstavy v Hornom Kalníku pri Martine, konanej dňa 19.9.2009. Posudzovateľ: Mirosław Redlicki (PL).

Autor fotografií: Ing. Peter Suvák