Špeciálna výstava Horný Kalník 2008

Špeciálna výstava v Hornom Kalníku, sa konala dňa 20.09.2008. Posudzovateľ: Libuše Ubrová (CZ).

Autor fotografií: Ing. Peter Suvák