Špeciálna výstava Horný Kalník 2004

Galéria Špeciálnej výstavy v Hornom Kalníku pri Martine, konanej dňa 2.10.2004. Posudzovateľ: MVDr. Angela  Kováčová (SR)

Autor fotografií: neznámy