Klubová výstava Terchová 2013

Klubová výstava v Terchovej sa konala dňa 27.04.2013. Posudzovateľ: Vladimir Žižakov (RS)

Autor fotografií: Ing. Peter Suvák