Klubová výstava Nozdrkovce 2006

Galéria klubovej výstavy v Nozdrkovciach, konanej dňa 10.6.2006. Posudzovateľ: Judit Papp (HU)

Autori fotografií: Mgr. Jana Brossmannová, Mgr. Petra Horňáková, Ing. Peter Suvák