Klubová výstava Hurbanovo 2011

Klubová výstava v Hurbanove sa konala dňa 30.04.2011. Posudzovateľ: Elena Balázovits (HU).

Autor fotografií: Ing. Peter Suvák