Klubová výstava Cífer-Pác 2008

Galéria z klubovej výstavy v Cíferi-Pác, konanej dňa 14.6.2008. Posudzovateľ: Eleonore Singer (AT)

Autor fotografií: neznámy