Členský poplatok

 

● Ročný členský poplatok treba každoročne uhrádza tak, aby do 31.januára (pozor zmena !!!)  bol pripísaný na klubovom účte. 2542719051 / 0200 (VÚB banka), v popise transakcie uveďte Vaše meno. Ako variabilný symbol uveďte: 02.. Po tomto termíne odvádzame za každého člena platbu na ÚKK. Kto do tohto dátumu platbu nezrealizuje, stráca členstvo v KCHKŠ, v prípade že oň má i naďalej záujem, platí zvýšenú sadzbu, ako nový člen a jeho prijatie prejednáva Výbor klubu (stanovy klubu, druhá hlava,čl.5).

 

Aktuálny zoznam členov klubu CHKŠ na rok 2021

 

 

 

VYSVETLIVKY: Stály člen, * Mimoriadny člen

Nový člen (r. 2021), Čestný člen

 

 

...ste členom klubu na rok 2021 a nenašli ste sa v zozname ?

Možno došlo k chybe pri identifikácií Vašej platby. Napíšte nám email.

 

 

č. meno poznámka plemeno
1.Arpášová Henrieta, doc. Ing. PhD. kólia dlhosrstá
2.Babulík Andrej, Ing. šeltia
3.Bacigálová Daniela kólia krátkosrstá
4.Bályová Viola kólia krátkosrstá
5.Bartkovičová Blanka šeltia
6.Bartoš Štefan kólia dlhosrstá
7.Bartošová Alexandra kólia dlhosrstá
8.Birková Lenka kólia dlhosrstá
9.Blašková Erika, MUDr.člen od 23.03.2021kólia dlhosrstá
10.Bohuš Peter kólia krátkosrstá
11.Bohušová Nada kólia krátkosrstá
12.Brossmannová Jana, Mgr. kólia dlhosrstá
13.Bryndza Dárius kólia dlhosrstá, šeltia
14.* Bubla Peter, Ing. -
15.Bučeková Marcelačlen od 28.01.2021kólia dlhosrstá
16.* Chwolka Marzena kólia dlhosrstá
17.Csibaová Monika Mária kólia dlhosrstá
18.Davidov Martin kólia dlhosrstá
19.Doliaková Katarínačlen od 08.04.2021-
20.Drábiková Monika, JUDr. kólia dlhosrstá
21.* Dreslerová Šárka šeltia
22.Dudasová Tamara Eunika kólia dlhosrstá
23.Farkašová Michaela šeltia
24.Ferenczová Alexandra šeltia
25.Filipová Terézia, Ing. kólia dlhosrstá
26.Frézová Miriam šeltia
27.Frzonová Lucia, MVDr. kólia dlhosrstá
28.Furmanová Edina šeltia
29.Gatialová Andrea šeltia
30.Gaško Ján kólia dlhosrstá
31.Giuntoli Martina šeltia
32.Glezgová Ožga, Mgr.artčlen od 07.03.2021kólia dlhosrstá
33.Gyüreová Valéria kólia dlhosrstá
34.Harmanová Barbora, Bc. šeltia
35.Helbich Martin kólia dlhosrstá
36.Horňáková Katarína kólia dlhosrstá
37.Horňáková Petra kólia krátkosrstá
38.Hribová Adela, JUDr. Ing. šeltia
39.Hronkovičová Vivien kólia dlhosrstá
40.Hrubý Vladimír, Ing. šeltia
41.Hudecová Eleonóra, Mgr. kólia dlhosrstá
42.Hvozdíková Zuzana, JUDr. šeltia
43.Janáči Martin, Ing.člen od 06.05.2021šeltia
44.Jarošová Milada kólia dlhosrstá
45.Jendeková Viktóriačlen od 01.05.2021kólia krátkosrstá
46.Jurková Katarína, Bc. kólia krátkosrstá
47.Karolusova Petra kólia dlhosrstá
48.Kliment Pavel kólia dlhosrstá
49.Kmeová Daniela kólia dlhosrstá
50.* Kosíková M. -
51.Kosnáčová Machajová Zlaticačlen od 06.03.2021kólia dlhosrstá
52.Kotrisová Anna, Ing. šeltia
53.KotulᚠMiroslav, Ing. kólia dlhosrstá, šeltia
54.Kováčiková Michaela kólia krátkosrstá
55.Kováčová Kristína, Ing. arch. šeltia
56.Kozánková Čenková Zuzanačlen od 03.01.2021šeltia
57.Labská Nikoleta kólia dlhosrstá
58.Labudová Radka kólia krátkosrstá
59.Lehocka Martina kólia dlhosrstá
60.Lučkaničová Jekaterina kólia krátkosrstá
61.Macák Miloslav šeltia
62.Máliková Adriana, Mgr. kólia dlhosrstá, šeltia
63.Mandáková Lenkačlen od 31.05.2021kólia dlhosrstá
64.Matejovičová Alena kólia krátkosrstá
65.Matoušková Iveta, MUDr. šeltia
66.Meravý Drahomír, Mgr. kólia dlhosrstá
67.Michela Michal, Ing. šeltia
68.Mihóková Agnesa kólia dlhosrstá
69.Miko Pavol šeltia
70.Mikovčák Ladislavčlen od 01.04.2021šeltia
71.Mikulová Jarmila šeltia
72.Moravanský Ladislavčlen od 08.01.2021kólia dlhosrstá
73.Musl Martin, Ing. kólia dlhosrstá
74.Neupauer Štefan kólia dlhosrstá
75.Neuschl Katarínačlen od 02.02.2021kólia krátkosrstá
76.Nováková Ožga , Mgr. kólia krátkosrstá
77.Očenášová Beata kólia dlhosrstá
78.Okapalová Patrícia, Ing. kólia dlhosrstá
79.Oltmanová Adriána kólia dlhosrstá
80.Oravcová Aneta kólia dlhosrstá
81.Papay Martin kólia dlhosrstá
82.Parnahajová Monika šeltia
83.Penev Patrik šeltia
84.Pestunová Zora, Ing. šeltia
85.Petrik Miroslav, MVDr. kólia dlhosrstá
86.Petríková Michaela, MUDr. kólia dlhosrstá
87.Petríková Sofia kólia dlhosrstá
88.Petrincová Janačlen od 07.04.2021kólia dlhosrstá
89.Pikusová Silviačlen od 31.05.2021kólia dlhosrstá
90.Planderová Zuzana kólia dlhosrstá, kólia krátkosrstá
91.Plško Štefan kólia dlhosrstá
92.Pokorný Rudolf , MUDr. kólia dlhosrstá
93.Poláková Federika šeltia
94.Puskajlerová Veronika kólia dlhosrstá, šeltia
95.Rácz Gabriel, MUDr. kólia dlhosrstá
96.Repková Soňa kólia krátkosrstá
97.Roth Marek kólia dlhosrstá
98.Schmiesterová Katarína, MVDr. kólia dlhosrstá
99.Semianová Jana kólia krátkosrstá
100.Senko Martin šeltia
101.Siranková Zuzana, MUDr.člen od 09.03.2021šeltia
102.Solmoši Peter, Ing. kólia dlhosrstá
103.Solmošiová Miriam kólia dlhosrstá
104.Spinčiak Jozef, Ing kólia dlhosrstá
105.Suvák Peter, Ing. kólia krátkosrstá
106.Suváková Júlia kólia krátkosrstá
107.Szákal Lászlo Melinda, Mgr.člen od 14.05.2021kólia dlhosrstá
108.Tinák Pavol kólia dlhosrstá
109.Tomek Peter kólia dlhosrstá
110.Torok Norbert šeltia
111.Tóthová Martina kólia dlhosrstá
112.Trenčanová źubica, Ing. šeltia
113.Umrian Marian, Mgr.Bc. kólia dlhosrstá
114.Urban Miroslav, Ing. kólia dlhosrstá
115.Urbanová Zuzana, Ing. kólia dlhosrstá
116.* Váchová Marcela kólia dlhosrstá, kólia krátkosrstá
117.Vakonič Pavol šeltia
118.Vanerková Viktória, Bc. šeltia
119.Verbová Miroslava kólia dlhosrstá
120.Vitteková Dana kólia krátkosrstá
121.Vörosová Diana kólia dlhosrstá
122.Winkler Anita, PharmDr. šeltia
123.Zubrická Stanislava, MVDr. kólia dlhosrstá
124.Zubrický Pavol, MVDr. kólia dlhosrstá
125.Šeďová Eva šeltia
126.Šimnová Gabriela kólia dlhosrstá
127.Škvarka Branislav kólia krátkosrstá
128.Šohajdová Luciačlen od 02.05.2021kólia krátkosrstá
129.Žigová Zdena, Mgr. šeltia

 

 

Š design by Š.Haško & Dlhosrstá bluemerle kólia - Yaless Blue 2008