Členský poplatok

 

● Ročný členský poplatok treba každoročne uhrádzať tak, aby do 31.januára (pozor zmena !!!)  bol pripísaný na klubovom účte. 2542719051 / 0200 (VÚB banka), v popise transakcie uveďte Vaše meno. Ako variabilný symbol uveďte: 02.. Po tomto termíne odvádzame za každého člena platbu na ÚKK. Kto do tohto dátumu platbu nezrealizuje, stráca členstvo v KCHKŠ, v prípade že oň má i naďalej záujem, platí zvýšenú sadzbu, ako nový člen a jeho prijatie prejednáva Výbor klubu (stanovy klubu, druhá hlava,čl.5).

 

Zoznam členov klubu CHKŠ ku 31.01.2014

 

 

 

VYSVETLIVKY: Stály člen, * Mimoriadny člen

Nový člen (r. 2014), Čestný člen

 

 

...ste členom klubu na rok 2013 a nenašli ste sa v zozname ?

Možno došlo k chybe pri identifikácií Vašej platby. Napíšte nám email.

 

 

č. meno poznámka plemeno
1. AUGUSTÍNOVÁ ADRIANA   krátkosrstá kólia
2. BALOGH ŠTEFAN, MUDr.   dlhosrstá kólia
3.

BAROKOVÁ ĽUBICA

  šeltia
4. BRANDISOVÁ MÁRIA člen od 10-01-2014 krátkosrstá kólia
5. BREZÍK RÓBERT   šeltia, dlhosrstá kólia
6. BREZÍKOVÁ VIERA   šeltia, dlhosrstá kólia
7. BrossmaNnová Jana, Mgr.   dlhosrstá kólia

8.

BRYNDZA DÁRIUS člen od 09-01-2014 šeltia
9. Csibaová Monika Mária   dlhosrstá kólia
10. CYMORKOVÁ JANA   dlhosrstá kólia
11.

* DIRK PEINE

  šeltia
12.

DRIETOMSKÁ LUCIA

  krátkosrstá kólia
13. * DVOŘÁKOVÁ KARLA, MUDr.

člen od 08-01-2014

šeltia
14. ĎURIŠKO PAVOL   dlhosrstá kólia
15. FANČOVIČ BOHUŠ   dlhosrstá kólia
16.

FILIPOVÁ TERÉZIA

  dlhosrstá kólia
17.

GAŠKO JáN

  dlhosrstá kólia
18. GATIALOVÁ ANDREA   šeltia
19. HARMANOVÁ BARBORA   šeltia
20.

HAUPTVOGLOVÁ HANA, Mgr.

  krátkosrstá kólia
21. Hockicková gabriela, mvdr. člen od 01-01-2014 krátkosrstá kólia
22. * HOLÍKOVÁ DAGMAR   krátkosrstá kólia
23. HORŇÁKOVÁ PETRA, Mgr.   krátkosrstá kólia
24. HORVÁTOVÁ PATRÍCIA člen od 16-01-2014 krátkosrstá kólia
25.

HRICINDOVÁ MARTINA

 

dlhosrstá kólia

26. HUDECOVÁ ELEONÓRA, Mgr.   dlhosrstá kólia
27. jančovičová a., PharmDr.   šeltia
28.

JURIGA MIROSLAV

  krátkosrstá kólia
29. JANOČKOVÁ MÁRIA   dlhosrstá kólia
30. KaČmÁryová beatrix člen od 24-01-2014 dlhosrstá kólia
31. KAPRÁLOVÁ ĽUDMILA, Ing.   dlhosrstá kólia
32.

KARABOVA DAGMAR

  šeltia
33.

KAROLUSOVÁ PETRA

  dlhosrstá kólia
34. KLOTTONOVÁ Marta   šeltia
35. KONÍKOVÁ LUCIA   šeltia
36. KOSDI ŠTEFAN   dlhosrstá kólia
37. KOTULÁŠ MIROSLAV, Ing.   šeltia, dlhosrstá kólia
38. Krafčíková Jana   krátkosrstá kólia
39. LABSKÁ NIKOLETA   dlhosrstá kólia
40.

LEHOCKÁ EDITA, JUDr.

  dlhosrstá kólia
41. LIHAN MILAN, PhDr.   krátkosrstá kólia
42. LIPTÁKOVÁ IVETA, Mgr.   dlhosrstá kólia
43. MACÁK MILOSLAV   šeltia
44. MALÍKOVÁ MARTINA   krátkosrstá kólia
45.

matejovičovÁ AlenA

  krátkosrstá kólia
46.

matejovič IGOR

  krátkosrstá kólia
47.

mIHOKOVÁ NATÁLIA

  šeltia
48 MIKO PAVOL   šeltia
49. Mogorová Eva   krátkosrstá kólia
50. * NOVÁKOVÁ LUCIA   dlhosrstá kólia
51.

OTTAVOVÁ VERONIKA

  dlhosrstá kólia
52.

PETRÍK MIROSLAV

  dlhosrstá kólia

53.

PETRíK MIroslav, MVDr.   dlhosrstá kólia
54. PETRíKOVá MICHAELA, MUDr.   dlhosrstá kólia
55. * PÁNKOVÁ KATEŘINA   šeltia
56.

PIKALI MILAN

  dlhosrstá kólia
57.

POKORnÝ RUDOLF

  dlhosrstá kólia
58. PUSKAJLEROVÁ VERONIKA   šeltia, dlhosrstá kólia
59. RÁCZ GABRIEL, MUDr.   dlhosrstá kólia
60.

ROTH PETER

  dlhosrstá kólia
61. Ruttmarová Jana   šeltia
62.

Sameliaková Zdeňka Mgr.

  dlhosrstá kólia
63.

Schmiesterová KATARÍNA

  dlhosrstá kólia
64. SEMIANOVÁ JANA   krátkosrstá kólia
65. SPINČIAK JOZEF, Ing.   dlhosrstá kólia
66. SUVÁKOVÁ JÚLIA   krátkosrstá kólia

67.

SUVák peter   krátkosrstá kólia
68.

ŠTEVAŇÁK JÁN

  šeltia
69.

* ŠTRUNCOVÁ ZDENKA

  krátkosrstá kólia
70. TARANZOVÁ MIROSLAVA, Mgr.   šeltia
71. * TYLKOVÁ VERONIKA člen od 01-01-2014 .
72.

UMRIAN MARIAN, Mgr.Bc.

  dlhosrstá kólia
73. * VÁCHOVÁ MARCELA

člen od 01-01-2014

dlhosrstá kólia
74. VERBOVÁ MIROSLAVA

člen od 07-01-2014

dlhosrstá kólia
75. VETRÁKOVÁ MÁRIA   dlhosrstá kólia
76.

VLADOVIČOVÁ BEÁTA

  šeltia
77.

* VRÁNOVÁ EMÍLIA

  dlhosrstá kólia
78.

URSÍKOVÁ MONIKA

  dlhosrstá kólia
79.

ZEMáNeK LADISLAV

  dlhosrstá kólia
80. ZEMáNKOVÁ Andrea   dlhosrstá kólia
81.

ZEMáNKOVÁ HANA

  dlhosrstá kólia
82. ZUBRICKÁ STANISLAVA, MVDr.   dlhosrstá kólia
83. ZUBRICKÝ PAVOL, MVDr.   dlhosrstá kólia
84.

ŽIGOVÁ ZDENA, Mgr.

  šeltia

 

 

© design by Š.Haško & Dlhosrstá bluemerle kólia - Yaless Blue 2008

test"; ?>