Špeciálna výstava Prešov 2015

Špeciálna výstava Prešov sa konala dňa 20.09.2015. Posudzovateľ: Pawel Boniecki (PL)

Autor fotografií: Ing. Peter Suvák