Špeciálna výstava Malý Lapáš 2017

Galéria zo špeciálnej výstavy kólií a šeltií, Malý Lapáš, konanej dňa 15.09.2017. Posudzovateľ: István Székely, HU

Autor fotografií: Miroslav Petrík, ml.