Špeciálna výstava Košice 2019

Špeciálna výstava sa uskutočnila 12.10.2019 v Košiciach, nádhernom areáli UVLF na Popradskej ulici v Košiciach. Posudzoval pán Gábor Hargitai, HU.

Autor fotografií: Sofia Petríková