Klubová výstava Nozdrkovce 2002

Výstava sa konala dňa 12.5.2002 v Nozdrkovciach, pod záštitou primátora mesta Trenčín Ing. Jozefa Žišku a mesta Trenčín. Na výstavu bolo prihlásených 50 psov, z čoho sa zúčastnilo 19 šeltií a 23 kólií. Výstavu posudzovala: Elena Balazovits (HU).

Autor fotografií: Mgr. Jana Brossmannová