Klubová výstava Lučenec 2018

Klubová výstava v Lučenci sa konala 14.04.2018. Posudzovali: Harald Steinmetz, DE (Kólia dlhosrstá a Šeltia) a Bew White, UK (Kólia krátkosrstá).

Fotografie z výstavy: Miroslav Petrík, ml. & Ing. Peter Suvák