Klubová výstava Lučenec 2016

Klubová výstava v Lučenci, sa konala dňa 16.04.2016. Posudzovatelia: Tony Iley, GB (Kólia dlhosrstá) & Vilmos Kardos, HU (Kólia krátkosrstá, Šeltia).

Autor fotografií: Ing. Peter Suvák