Klubová výstava Lučenec 2014

Klubová výstava v Lučenci, sa konala dňa 11.05.2014. Posudzovateľ: István Székely (HU)

Autor fotografií: Ing. Peter Suvák