Klubová a špeciálna výstava Nozdrkovce 2007

Mix fotografií z dvojdňovej výstavy:

  • Klubovej výstavy v Nozdrkovciach, konanej dňa 16.6.2007. Posudzovateľ: Natalija Nekrošiene (LT)
  • Špeciálnej výstavy v Nozdrkovciach, konanej dňa 17.6.2007. Posudzovateľ: MVDr. Angela Kováčová (SK)

Autori fotografií: Ing. Peter Suvák, Mgr. Petra Horňáková, PharmDr. Aneta Jančovičová