Klub chovateľov kólií a šeltií pre Vás v roku 2020 pripraví DVE KLUBOM ORGANIZOVANÉ VÝSTAVY. Budú posudzované renomovanými rozhodcami. Aprílová Klubová výstava, sa bude konať už tradične v mestskom parku v Lučenci a po jej skončení sa uskutoční výročná členská schôdza Október sa bude niesť v znamení Špeciálnej výstavy, po minuloročnom úspechu sme ešte aj tento rok zvolili jazdecký areál priamo v centre Košíc. Tešíme sa na Vašu účasť a podporu na týchto akciách.
 

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME / WE SINCERELY INVITE YOU:

 

,

KLUBOVÁ VÝSTAVA KÓLIÍ A ŠELTIÍ

     CLUB SHOW OF COLLIE AND SHELTIE CLUB

 

...sa uskutoční 18.04.2020 v Lučenci. Take place at 18.04.2020 in Lučenec.

posudzovatelia / judges:  Claire Cadot, FR - Kólie dlhosrsté / Collie Rough

                                              Cheryl Lockett, UK - Kólie krátkosrsté, šeltie / Collie Smooth, Sheltie

 

uzávierky / deadlines: I. 31.03.2020 / II. 5.04.2020

hl. organizátori / main organizators: MUDr. Rudolf Pokorný & MUDr. Alexandra Pokorná

 

 

propozície / propositions

online prihlasovanie / online entry

Facebook event

 

Mapa / map - parking

Info mail

 

 

Výstava sa bude konať v malebnom prostredí mestského parku Lučenec. Posudzovať sa bude

v 2 kruhoch súčasne (1. kólie dlhosrsté, 2. kólie krátkosrsté + šeltie) K dispozícií je priľahlá  reštaurácia Biela Labuť (WC, občerstvenie). Po skončení výstavy sa bude konať výročná členská schôdza. Výstavná kancelária (registrácia, tlač a potvrdzovanie posudkov...) pri kruhoch. Prihlasovanie na výstavu a propozície budú zverejnené začiatkom februára.

 

 

Hlavný sponzor:

 

 

 

 

 

,

ŠPECIÁLNA VÝSTAVA KÓLIÍ A ŠELTIÍ

     SPECIAL CLUB SHOW OF COLLIE AND SHELTIE CLUB

 

...sa uskutoční 0310.2020 v Košiciach. Take place at 03.10.2020 in Košice

posudzovateľ / judge:  ?

uzávierka / deadline: ?

hl. organizátor / main organizator: ?

 

 

● propozície / propositions

online prihlasovanie / online entry

● Facebook event

 

Mapa / map

Info mail

 

 

Informácie / information:

 

Výstava sa bude konať v jazdeckom areáli UVLF na Popradskej ulici v Košiciach. Výstavný kruh bude na kosenej trávnatej ploche. K dispozícii bude veľké parkovisko. Vystavovatelia budú mať k dispozícií trávnatú plochu na stany a venčenie. Druhá trávnatá plocha bude vyhradená pre špeciálne výstavy. Budú na nej dva kruhy, jeden pre náš klub a druhý pre Klub chovateľov poľovných sliedičov ktorý s nami zdieľa akciu. K dispozícií bude krytý altánok, bufet s jedlom a pitím. V tesnej blízkosti kruhov sa nachádza WC s vodou (voda i z vonkajšej strany-pre psíkov). Výstavná kancelária (registrácia, tlač a potvrdzovanie posudkov...) pri kruhoch. V areáli Vás prosíme o zbieranie exkrementov po svojich psíkoch. Potvrdenie o registrácií (prosím vytlačte si ho) nájdete v online systéme. Posudzovanie bude prebiehať v jednom kruhu, s jedným rozhodcom. Poradie plemien: šeltie, dlhosrsté kólie, krátkosrsté kólie. Prihlasovanie na výstavu a propozície budú zverejnené v priebehu letných prázdnin.

 

Hlavný sponzor:

 

 

 

 

 

© design by Š.Haško & Y.B. 2008