Klub chovateľov kólií a šeltií pre Vás v roku 2019 pripraví už TRI KLUBOM ORGANIZOVANÉ VÝSTAVY. Všetky tri budú posudzované renomovanými rozhodcami. Aprílová Klubová výstava, ktorá bude o deň na to nasledovaná Jubilejnou špeciálnou výstavou (k 50.výročiu založenia slovenského klubu) sa bude konať už tradične v mestskom parku v Lučenci a po jej skončení sa môžete tešiť na slávnostnú klubovú večeru spojenú s udeľovaním TOP PSA 2018. September sa bude niesť v znamení Špeciálnej výstavy, tentoraz zmeníme lokáciu na krásny areál v Rajeckej Lesnej. Tešíme sa na Vašu účasť a podporu na týchto akciách.
 

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME / WE SINCERELY INVITE YOU:

 

 

,

ŠPECIÁLNA VÝSTAVA KÓLIÍ A ŠELTIÍ

     SPECIAL CLUB SHOW OF COLLIE AND SHELTIE CLUB

 

...sa uskutoční 12.10.2019 v Košiciach. Will take place at 12.10.2019 in Košice

posudzovateľ / judge: Khalil El Mohtar, PL

uzávierka / deadline: september

hl. organizátor / main organizator: Mgr. Jana Brossmannová

 

 

● propozície / propositions

online prihlasovanie / online entry

 

Facebook event

Mapa / map

Info mail

 

 

Informácie / information:

 

Výstava sa bude konať v jazdeckom areáli UVLF na Popradskej ulici. Výstavný kruh bude na kosenej trávnatej ploche. K dispozícií bude WC a bufet s občerstvením. Veľký parking pred areálom k dispozícií. Táto výstava bude spoluorganizovaná s Klubom poľovných sliedičov, ktorý bude mať svoju Špeciálnu výstavu s nami v areáli. Všetky detaily sa dozviete s predstihom. Propozície a prihlasovanie budú zverejnené v priebehu leta (júl / august),

 

 

***

 

KONALA SA / TOOK PART:

 

,

KLUBOVÁ VÝSTAVA KÓLIÍ A ŠELTIÍ &  JUBILEJNÁ ŠPECIÁLNA VÝSTAVA

     CLUB SHOW & JUBILEE CLUB SHOW OF COLLIE AND SHELTIE CLUB

 

...sa uskutočnili 13.04. a 14.04.2019 v Lučenci. Took place at 13.-14.04.2019 in Lučenec.

posudzovatelia / judges:

 

   Klubová výstava / Club show 13.04.2019:

   Wiel Smeijsters (Collie Rough) & Ruud Santen (Collie Smooth, Sheltie)

 

   Jubilejná špeciálna výstava / Jubilee Special Club show 14.04.2019:

   Ruud Santen (Collie Rough) & Veronika Puskajlerová (Collie Smooth, Sheltie)

 

uzávierky / deadlines: I.uzávierka: 27.03.2019, II.uzávierka: 3.4.2019

hl. organizátori / main organizators: MUDr. Rudolf Pokorný & MUDr. Alexandra Pokorná

 

 

 

 

© design by Š.Haško & Y.B. 2008