Klub chovateľov kólií a šeltií pre Vás v roku 2018 pripraví už klasicky DVE KLUBOM ORGANIZOVANÉ VÝSTAVY. Obe budú posudzované renomovanými rozhodcami. Klubová výstava, konajúca sa na jar (apríl) sa bude konať tento rok klasicky v Lučenci. Po slnečnom lete máme pre Vás začiatkom septembra pripravenú Špeciálnu výstavu, ktorú sme opäť situovali neďaleko Nitry - do Malého Lapáša. Veríme, že sa na našich klubových výstavách budete cítiť dobre, či už ako vystavovatelia, alebo diváci! Tešíme sa na Vašu účasť! 
 

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME / WE SINCERELY INVITE YOU:

 

 

 

,

ŠPECIÁLNA VÝSTAVA KÓLIÍ A ŠELTIÍ

     SPECIAL CLUB SHOW OF COLLIE AND SHELTIE CLUB

 

...sa uskutočnila 15.09.2018 v Malom Lapáši. Took place at 15.09.2018 in Malý Lapáš

posudzovatelia / judges: Michel Mocqué & Didier Dupont

uzávierka / deadline: 31.08.2018 (predĺžená do 2.9.2018)

 

hl. organizátori / main organizators: MVDr. Stanislava Zubrická & MVDr. Pavol Zubrický

 

Výstava sa bude konať v areáli ranča z Polytanu v Malom Lapáši. Kruhy budú postavené na tráve, s dokonalým trávnikom. V blízkosti kruhov je WC a reštaurácia. Parkovanie v areáli, pár metrov od kruhov. Otvorenie výstavy je o 9:45, posudzovanie začne od 10:00 Kóliami dlhosrstými. Okolo obeda sa budú posudzovať šeltie a krátkosrsté kólie, v dvoch kruhoch - súčasne. Registrácia, tlač posudkov a pečiatkovanie rodokmeňov bude zabezpečovať výstavná kancelária.

 

The show will took place in Malý Lapáš at the ranch "Z Polytanu" in Malý Lapáš. Rings will be placed in the beautiful grass area. WC & Restaurant is in the place of the show. Parking is in the areal, very close to the rings. Opening of the show is at 9:45, judging will start at 10:00 with Collie Rough and then about lunch will continue with Smooth Collies & Shelties, in two rings. Registration, entry of dogs, printing of judgements..in dogshow office (not in rings).

 

 

NÁŠ HLAVNÝ SPONZOR:

 

 

KONALI SA / TOOK PART:

 

,

KLUBOVÁ VÝSTAVA KÓLIÍ A ŠELTIÍ

     CLUB SHOW OF COLLIE AND SHELTIE CLUB

 

...sa uskutoční 14.04.2018 v Lučenci. Will take place at 14.04.2018 in Lučenec

posudzovateľ / judge:  Harald Steinmetz (DK, ŠE) & Bev White (KK)

uzávierka / deadline: 31.03.2018

 

hl. organizátori / main organizators: MUDr. Rudolf Pokorný & MUDr. Alexandra Pokorná

 

 

výsledky výstavy / results of show

fotogaléria / photogallery:

   - kólie dlhosrsté, šeltie
   - kólie krátkosrsté

propozície / propositions

 

Facebook event

Info mail

 

 

Informácie / information:

 

Výstava sa bude konať v areáli mestského parku Lučenec. Po skončení výstavy sa bude v reštaurácií "Biela Labuť" (ako stále) konať slávnostná klubová večera, spojená s odovzdávaním prestížnych ocenení TOP PES 2017 ! Všetky informácie nájdete v návratke na www.dogshow.sk

 

The show will took place in City Park Lučenec. After the show will took place a gala dinner, in the restaurant "Biela labuť" (directly in the Lučenec park). On the dinner will be awarded the winners of our club competition TOP DOG 2017. You're welcome. All information you will find in entry list in www.dogshow.sk

 

NÁŠ HLAVNÝ SPONZOR:

 

 

 

© design by Š.Haško & Y.B. 2008