Klub chovateľov kólií a šeltií pre Vás v roku 2019 pripraví už TRI KLUBOM ORGANIZOVANÉ VÝSTAVY. Všetky tri budú posudzované renomovanými rozhodcami. Aprílová Klubová výstava, ktorá bude o deň na to nasledovaná Jubilejnou špeciálnou výstavou (k 50.výročiu založenia slovenského klubu) sa bude konať už tradične v mestskom parku v Lučenci a po jej skončení sa môžete tešiť na slávnostnú klubovú večeru spojenú s udeľovaním TOP PSA 2018. Október sa bude niesť v znamení Špeciálnej výstavy, tentoraz zmeníme lokáciu na krásny jazdecký areál priamo v centre Košíc. Tešíme sa na Vašu účasť a podporu na týchto akciách.
 

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME / WE SINCERELY INVITE YOU:

 

 

,

ŠPECIÁLNA VÝSTAVA KÓLIÍ A ŠELTIÍ

     SPECIAL CLUB SHOW OF COLLIE AND SHELTIE CLUB

 

...sa uskutočnila 12.10.2019 v Košiciach. Took place at 12.10.2019 in Košice

posudzovateľ / judge: Gábor Hargitai, HU

uzávierka / deadline: 30.09.2019 / 6.10.2019

hl. organizátor / main organizator: Mgr. Jana Brossmannová

 

 

 

výsledky / results

galéria / gallery

 

propozície / propositions

online prihlasovanie / online entry

 

Facebook event

Mapa / map

Info mail

 

 

Informácie / information:

 

Výstava sa bude konať v jazdeckom areáli UVLF na Popradskej ulici v Košiciach. Výstavný kruh bude na kosenej trávnatej ploche. K dispozícii bude veľké parkovisko. Vystavovatelia budú mať k dispozícií trávnatú plochu na stany a venčenie. Druhá trávnatá plocha bude vyhradená pre špeciálne výstavy. Budú na nej dva kruhy, jeden pre náš klub a druhý pre Klub chovateľov poľovných sliedičov ktorý s nami zdieľa akciu. K dispozícií bude krytý altánok, bufet s jedlom a pitím. Každý vystavovateľ dostane poukaz na nákup občerstvenia v bufete. V tesnej blízkosti kruhov sa nachádza WC s vodou (voda i z vonkajšej strany-pre psíkov). Výstavná kancelária (registrácia, tlač a potvrdzovanie posudkov...) pri kruhoch. V areáli Vás prosíme o zbieranie exkrementov po svojich psíkoch. Potvrdenie o registrácií (prosím vytlačte si ho) nájdete v online systéme. Posudzovanie bude prebiehať v jednom kruhu. Poradie plemien: šeltie, dlhosrsté kólie, krátkosrsté kólie. V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte.
 

There will be a big parking place nearby the show ground. There will be two big show grounds - one for exhibitors and second for the rings. There will be also big gazebo cover in area. Bufet also available. Every exhibitor will get a voucher to a bufet. WC & water near rings. Show office also near rings (judgements, registrations...) We would like to ask you to clean up your dog excrements. Thank you ! Confirm of registration (please print it) you will find in online-system after deadline.
 

 

Naši skvelí sponzori:

 

 

Oven-Baked TraditionLogo

 

 

***

 

KONALA SA / TOOK PART:

 

,

KLUBOVÁ VÝSTAVA KÓLIÍ A ŠELTIÍ &  JUBILEJNÁ ŠPECIÁLNA VÝSTAVA

     CLUB SHOW & JUBILEE CLUB SHOW OF COLLIE AND SHELTIE CLUB

 

...sa uskutočnili 13.04. a 14.04.2019 v Lučenci. Took place at 13.-14.04.2019 in Lučenec.

posudzovatelia / judges:

 

   Klubová výstava / Club show 13.04.2019:

   Wiel Smeijsters (Collie Rough) & Ruud Santen (Collie Smooth, Sheltie)

 

   Jubilejná špeciálna výstava / Jubilee Special Club show 14.04.2019:

   Ruud Santen (Collie Rough) & Veronika Puskajlerová (Collie Smooth, Sheltie)

 

uzávierky / deadlines: I.uzávierka: 27.03.2019, II.uzávierka: 3.4.2019

hl. organizátori / main organizators: MUDr. Rudolf Pokorný & MUDr. Alexandra Pokorná

 

 

 

 

© design by Š.Haško & Y.B. 2008