Klub chovateľov kólií a šeltií pre Vás v roku 2016 pripraví už klasicky DVE KLUBOM ORGANIZOVANÉ VÝSTAVY. Obe budú posudzované renomovanými rozhodcami. Klubová výstava, konajúca sa na jar má už svoje stále miesto v prekrásnom mestskom parku v Lučenci. Po slnečnom lete máme pre Vás začiatkom septembra pripravenú Špeciálnu výstavu, ktorú sme tentoraz situovali neďaleko Nitry - do Malého Lapáša. Veríme, že sa na našich klubových výstavách budete cítiť dobre, či už ako vystavovatelia, alebo diváci! Tešíme sa na Vašu účasť! 

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME / WE SINCERELY INVITE YOU:

 

 

,

KLUBOVÁ VÝSTAVA KÓLIÍ A ŠELTIÍ

 CLUB SHOW OF COLLIE AND SHELTIE CLUB

 

...sa uskutočnila 16.04.2016 v Lučenci. Took place at 16.04.2016 in Lučenec.

posudzovatelia / judges: Tony Iley, GB (Collie Rough)

                                                  Vilmos Kardos, HU (Collie Smooth, Sheltie)

uzávierka / deadline: 31.03.2016


hl. organizátori / main organizators: MUDr. Rudolf Pokorný, MUDr. Alexandra Pokorná

 

 

Okrem dobre zorganizovanej výstavy v krásnom Lučeneckom parku sú pre Vás pripravené hodnotné a originálne ceny, chutné občerstvenie a zaujímavé sprievodné podujatia pre deti. Samozrejmosťou sú aj populárne doplnkové súťaže o najkrajšiu farbu, hlavu, či pohyb v plemene. Po klubovej výstave sa už tradične bude konať aj každoročná slávnostná klubová večera spojená s odovzdávaním ocenení TOP PES 2015 a takisto výročná klubová schôdza !

 

Besides well-organized show in a beautiful Lučenec park are ready for you valuable and original prizes and interesting additional events for kids.  Of course, our favourites competitions for most beautiful head, colour of movement will be also part of show. After the show will take part Special

Club´s jubilee dinner, where every exhibitor is invited (entries will be available in March 2016).

 

.

 

 

,

ŠPECIÁLNA VÝSTAVA KÓLIÍ A ŠELTIÍ

     SPECIAL CLUB SHOW OF COLLIE AND SHELTIE CLUB

 

...sa uskutoční 17.09.2016 v Malom Lapaši /okres Nitra/.  Will take place at 17.09.2016 in Malý Lapáš.

posudzovateľ / judge: Ing. Vladimír Javorčík, SR

uzávierka / deadline:

 

hl. organizátori / main organizators: MVDr. Stanislava Zubrická, MVDr. Pavol Zubrický

● Viac informácií bude dostupných v priebehu roka ! More information will be available soon !

 

 

● propozície / propositions

● online prihlasovanie / online entry

 

Facebook event

Info mail

Ubytovanie / accommodation

 

 

Výstava sa bude konať v areáli ranču "Nový dvor" v Malom Lápaši, len 5 km od mesta Nitra.

 

 

 

© design by Š.Haško & Y.B. 2008