Klub chovateľov kólií a šeltií pre Vás v roku 2018 pripraví už klasicky DVE KLUBOM ORGANIZOVANÉ VÝSTAVY. Obe budú posudzované renomovanými rozhodcami. Klubová výstava, konajúca sa na jar (apríl) sa bude konať tento rok klasicky v Lučenci. Po slnečnom lete máme pre Vás začiatkom septembra pripravenú Špeciálnu výstavu, ktorú sme opäť situovali neďaleko Nitry - do Malého Lapáša. Veríme, že sa na našich klubových výstavách budete cítiť dobre, či už ako vystavovatelia, alebo diváci! Tešíme sa na Vašu účasť! 
 

 

PRIPRAVUJEME / WE ARE PLANNING:

 

,

KLUBOVÁ VÝSTAVA KÓLIÍ A ŠELTIÍ

     CLUB SHOW OF COLLIE AND SHELTIE CLUB

 

...sa uskutoční 14.04.2018 v Lučenci. Will take place at 14.04.2018 in Lučenec

posudzovateľ / judge:  Harald Steinmetz (DK, ŠE) & Bev White (KK)

uzávierka / deadline: čoskoro zverejníme / soon published

 

hl. organizátori / main organizators: MUDr. Rudolf Pokorný & MUDr. Alexandra Pokorná

 

 

● propozície / propositions

● online prihlasovanie / online entry

 

Facebook event

Info mail

 

 

Informácie / information:

 

Výstava sa bude konať v areáli mestského parku Lučenec. Všetky informácie & propozície s predstihom zverejníme ! The show will took place in City Park Lučenec. All information & propositions will be soon published.

 

 

,

ŠPECIÁLNA VÝSTAVA KÓLIÍ A ŠELTIÍ

     SPECIAL CLUB SHOW OF COLLIE AND SHELTIE CLUB

 

...sa uskutoční 15.09.2018 v Malom Lapáši. Will take place at 15.09.2018 in Malý Lapáš

posudzovateľ / judge: čoskoro zverejníme / soon published

uzávierka / deadline: čoskoro zverejníme / soon published

 

hl. organizátori / main organizators: MVDr. Stanislava Zubrická & MVDr. Pavol Zubrický

 

 

● propozície / propositions

● online prihlasovanie / online entry

 

Facebook event

Info mail

 

 

Informácie / information:

 

Výstava sa bude konať v areáli ranča z Polytanu v Malom Lapáši. Všetky informácie & propozície s predstihom zverejníme ! The show will took place in Malý Lapáš. All information & propositions will be soon published.

 

 

© design by Š.Haško & Y.B. 2008