Klub chovateľov kólií a šeltií pre Vás v roku 2019 pripraví už TRI KLUBOM ORGANIZOVANÉ VÝSTAVY. Všetky tri budú posudzované renomovanými rozhodcami. Aprílová Klubová výstava, ktorá bude o deň na to nasledovaná Jubilejnou špeciálnou výstavou (k 50.výročiu založenia slovenského klubu) sa bude konať už tradične v mestskom parku v Lučenci a po jej skončení sa môžete tešiť na slávnostnú klubovú večeru spojenú s udeľovaním TOP PSA 2018. September sa bude niesť v znamení Špeciálnej výstavy, tentoraz zmeníme lokáciu na krásny areál v Rajeckej Lesnej. Tešíme sa na Vašu účasť a podporu na týchto akciách.
 

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME / WE SINCERELY INVITE YOU:

 

 

,

KLUBOVÁ VÝSTAVA KÓLIÍ A ŠELTIÍ &  JUBILEJNÁ ŠPECIÁLNA VÝSTAVA

     CLUB SHOW & JUBILEE CLUB SHOW OF COLLIE AND SHELTIE CLUB

 

...sa uskutočnia 13.04. a 14.04.2019 v Lučenci. Took place at 13.-14.04.2019 in Lučenec.

posudzovatelia / judges:

 

   Klubová výstava / Club show 13.04.2019:

   Wiel Smeijsters (Collie Rough) & Ruud Santen (Collie Smooth, Sheltie)

 

   Jubilejná špeciálna výstava / Jubilee Special Club show 14.04.2019:

   Ruud Santen (Collie Rough) & Veronika Puskajlerová (Collie Smooth, Sheltie)

 

uzávierky / deadlines: I.uzávierka: 27.03.2019, II.uzávierka: 3.4.2019

hl. organizátori / main organizators: MUDr. Rudolf Pokorný & MUDr. Alexandra Pokorná

 

 

propozície / propositions

online prihlasovanie / online entry

 

Facebook event

Mapa / map

Info mail

 

 

Informácie / information:

 

Posudzovanie sa bude konať v 2 kruhoch súčasne. V kruhu č.1 budú posudzované dlhosrsté kólie a v kruhu č.2 budú posudzované krátkosrsté kólie a šeltie. Výstavná kancelária (tlač posudkov a zápis výsledkov do PP) je mimo kruhu. Po skončení posúdenia všetkých plemien, budú prebiehať záverečné súťaže v spoločnom kruhu (BIS + súťaže). Po výstave sa bude konať slávnostná klubová večera (v reštaurácií Labuť) spojená s odovzdávaním ocenení TOP PES 2018. Prihlasovanie na večeru bude dostupné v online systéme. V sobotu bude pre vystavovateľov pripravený aj guláš priamo na výstavisku. V nedeľu budú prebiehať len záverečné BIS súťaže, ostatné súťaže (naj.pár, naj.chovateľská skupina, juniorhandling....) sa v nedeľu neotvárajú. Sú len popri sobotnej výstave.

Judging will took place in 2 rings. In the ring n.1 will be judged Collies Rough and in the ring n.2 will be judged Shelties & Collies Smooth. Show office (printing the judgements...) will be next to the ring. After all breeds will be judged, final round competitions (BIS + competitions) will take place in one ring. After the show, a club dinner will be held together with the TOP PES 2018 award ceremony. The entry will be available in the online system. Saturday will be available goulash soup for all exhibitors in the place of show. Other competitions (best brace, juniorhandling, best breeder´s group..) will be not opened Sunday. They are only beside Saturday show.

 

 

 

***

 

,

ŠPECIÁLNA VÝSTAVA KÓLIÍ A ŠELTIÍ

     SPECIAL CLUB SHOW OF COLLIE AND SHELTIE CLUB

 

...sa uskutoční 21.09.2019 v Rajeckej Lesnej. Took place at 21.09.2019 in Rajecká Lesná

posudzovatelia / judges: čoskoro zverejníme / soon

uzávierka / deadline: čoskoro zverejníme / soon

hl. organizátori / main organizators: Andrea Gatialová

 

 

● propozície / propositions

online prihlasovanie / online entry

 

Facebook event

Mapa / map

Info mail

 

 

Informácie / information:

 

...čoskoro...soon....

 

 

 

 

© design by Š.Haško & Y.B. 2008