Členský poplatok

 

● Ročný členský poplatok treba každoročne uhrádza tak, aby do 31.januára (pozor zmena !!!)  bol pripísaný na klubovom účte. 2542719051 / 0200 (VÚB banka), v popise transakcie uveďte Vaše meno. Ako variabilný symbol uveďte: 02.. Po tomto termíne odvádzame za každého člena platbu na ÚKK. Kto do tohto dátumu platbu nezrealizuje, stráca členstvo v KCHKŠ, v prípade že oň má i naďalej záujem, platí zvýšenú sadzbu, ako nový člen a jeho prijatie prejednáva Výbor klubu (stanovy klubu, druhá hlava,čl.5).

 

Aktuálny zoznam členov klubu CHKŠ na rok 2019

 

 

 

VYSVETLIVKY: Stály člen, * Mimoriadny člen

Nový člen (r. 2019), Čestný člen

 

 

...ste členom klubu na rok 2019 a nenašli ste sa v zozname ?

Možno došlo k chybe pri identifikácií Vašej platby. Napíšte nám email.

 

 

č. meno poznámka plemeno
1.Arpášová Henrieta, doc. Ing. PhD. kólia dlhosrstá
2.Azari Peter, Ing. kólia dlhosrstá
3.Bacigálová Danielačlen od 16.01.2019kólia krátkosrstá
4.Bályová Viola kólia krátkosrstá
5.Barbierik Andrej šeltia
6.Bartkovičová Blanka šeltia
7.Birková Lenkačlen od 11.03.2019kólia dlhosrstá
8.Bohušová Nada kólia krátkosrstá
9.Boldišová Lucia, Ing. kólia dlhosrstá
10.Brossmannová Jana, Mgr. kólia dlhosrstá
11.Bryndza Dárius kólia dlhosrstá, šeltia
12.* Bubla Peter, Ing. -
13.* Chwolka Marzena kólia dlhosrstá
14.Csanda Denis Peter kólia dlhosrstá
15.Csibaová Monika Mária kólia dlhosrstá
16.Donoval Martinčlen od 12.03.2019kólia dlhosrstá
17.Drábiková Monika, JUDr. kólia dlhosrstá
18.* Dreslerová Šárkačlen od 21.02.2019šeltia
19.Drietomská Lucia, Mgr.člen od 03.04.2019kólia krátkosrstá
20.Dudasová Tamara Eunika kólia dlhosrstá
21.Čunderlíková Dana šeltia
22.Fatranská Danielačlen od 17.06.2019kólia dlhosrstá
23.Filipová Terézia, Ing. kólia dlhosrstá
24.Frézová Miriam šeltia
25.Ftorek Juraj kólia krátkosrstá
26.Gábrišová Katarína, Mgr. kólia dlhosrstá
27.Gatialová Andrea šeltia
28.Gaško Ján kólia dlhosrstá
29.Giuntoli Martinačlen od 08.07.2019šeltia
30.* Gogolínová Jitka kólia dlhosrstá
31.Gyüreová Valéria kólia dlhosrstá
32.* Harmanová Barbora, Bc.člen od 04.05.2019-
33.Horňáková Petra kólia krátkosrstá
34.Hovančíková Majdišová Katarína, Mgr. kólia dlhosrstá
35.Hribová Adela, JUDr. Ing. šeltia
36.Hrnčiariková Jana kólia krátkosrstá
37.Hronkovičová Vivienčlen od 12.01.2019kólia dlhosrstá
38.Hudecová Eleonóra, Mgr. kólia dlhosrstá
39.Hvozdíková Zuzana, JUDr. šeltia
40.Ďurko Pavel kólia dlhosrstá
41.Jakubík Pavolčlen od 28.01.2019kólia krátkosrstá
42.Jančovičová Anita, PharmDr. šeltia
43.Janočková Mária kólia dlhosrstá
44.Jantáková Katarína šeltia
45.Jarošová Milada kólia dlhosrstá
46.Kalinay Jánčlen od 01.03.2019kólia dlhosrstá
47.Karolusova Petra kólia dlhosrstá
48.Kliment Pavelčlen od 01.01.2019kólia dlhosrstá
49.Kmeová Danielačlen od 25.03.2019kólia dlhosrstá
50.* Kosíková M. -
51.KotulᚠMiroslav, Ing. kólia dlhosrstá, šeltia
52.Kováčová Kristína, Ing. arch. šeltia
53.Králiková Alžbeta, Ing. PhD. šeltia
54.Labská Nikoleta kólia dlhosrstá
55.Lehocka Martina kólia dlhosrstá
56.Macák Miloslav šeltia
57.Majerská Zuzana kólia krátkosrstá
58.Máliková Adriana, Mgr. kólia dlhosrstá, šeltia
59.Matejovičová Alena kólia krátkosrstá
60.Matoušková Iveta, MUDr. šeltia
61.Meravý Drahomír, Mgr. kólia dlhosrstá
62.Michela Michal, Ing. šeltia
63.Mihóková Agnesa kólia dlhosrstá
64.Mihoková Natália šeltia
65.Miko Pavol šeltia
66.Mikulová Jarmilačlen od 04.03.2019šeltia
67.Musl Martin, Ing.člen od 28.05.2019kólia dlhosrstá
68.Neupauer Štefan kólia dlhosrstá
69.Nováková Ožga , Mgr. kólia krátkosrstá
70.Oltmanová Adriána kólia dlhosrstá
71.Oravcová Aneta kólia dlhosrstá
72.Papay Martin kólia dlhosrstá
73.Petrik Miroslav, MVDr. kólia dlhosrstá
74.Petríková Michaela, MUDr. kólia dlhosrstá
75.Petríková Sofia kólia dlhosrstá
76.Pikali Milan kólia dlhosrstá
77.Pikor Ján, Ing. šeltia
78.Planderová Zuzana kólia dlhosrstá, kólia krátkosrstá
79.Plško Štefan kólia dlhosrstá
80.Pokorný Rudolf , MUDr. kólia dlhosrstá
81.Polák Peter kólia krátkosrstá
82.Poláková Federika šeltia
83.Púchovská Monika šeltia
84.Puskajlerová Veronika kólia dlhosrstá, šeltia
85.Rácz Gabriel, MUDr. kólia dlhosrstá
86.Roth Marekčlen od 24.02.2019kólia dlhosrstá
87.Schmiesterová Katarína, MVDr. kólia dlhosrstá
88.Semianová Jana kólia krátkosrstá
89.Senko Martin šeltia
90.Spinčiak Jozef, Ing kólia dlhosrstá
91.Suvák Peter, Ing. kólia krátkosrstá
92.Suváková Júlia kólia krátkosrstá
93.Tomajková Natália, MVDr. kólia dlhosrstá
94.Tomek Peterčlen od 07.01.2019kólia dlhosrstá
95.Tóthová Martinačlen od 12.01.2019kólia dlhosrstá
96.Trenčanová źubica, Ing.člen od 11.03.2019šeltia
97.Umrian Marian, Mgr.Bc. kólia dlhosrstá
98.Urban Miroslav, Ing.člen od 15.05.2019kólia dlhosrstá
99.Urbanová Nicol šeltia
100.Urbanová Zuzana, Ing. kólia dlhosrstá
101.* Váchová Marcela kólia dlhosrstá, kólia krátkosrstá
102.Verbová Miroslava kólia dlhosrstá
103.Vitteková Danačlen od 26.04.2019kólia krátkosrstá
104.Vörosová Diana kólia dlhosrstá
105.Zemánková Andrea kólia dlhosrstá
106.Zemánková Hana kólia dlhosrstá
107.Zubrická Stanislava, MVDr. kólia dlhosrstá
108.Zubrický Pavol, MVDr. kólia dlhosrstá
109.Šimnová Gabriela kólia dlhosrstá
110.Škvarka Branislav kólia krátkosrstá
111.Žigová Zdena, Mgr. šeltia

 

 

Š design by Š.Haško & Dlhosrstá bluemerle kólia - Yaless Blue 2008