,

ŠPECIÁLNA VÝSTAVA KÓLIÍ A ŠELTIÍ

     SPECIAL CLUB SHOW OF COLLIE AND SHELTIE CLUB

 

...sa uskutočnila 12.10.2019 v Košiciach Took place at 12.10.2019 in Košice

posudzovateľ/ judge: Gábor Hargitai, HU

 

hl. organizátor / main organizator: Mgr. Jana Brossmannová

 

Best in Show - Vanessa Krásna Louka

 

 

 

Výsledky súťaží

záverečné súťaže popri Špeciálnej výstave 2019:

 

Najlepšia chovateľská skupina: Yaless Blue (DK)

 

Najkrajší pár: 1. Grace Kelly Blues du Clos de Seeawind & Bvlgari Yaless Blue (DK)
2. Galatea Gibsonova púšť & Boreas Gibsonova púšť

 

Účastníci dieťa a pes: Dudas Vojtech & Mighty´s Spring Meadow Roy Rafer (KK)

Lilien Furmanová & Peacemaker Sparks of The Tempest (ŠE)

 

Účastníci juniorhandling: Kamila Schmiesterová & Samantha Sue Zelené tuje (DK)

Klára Urbaníková & Coca Cola Amnis Rhei (DK)

 

 

 

© design by Š.Haško & Y.B. 2008